Öppet idag 11—17 Tensta konsthall
Vi använder cookies för funktions- och översättningsändamål.
Läs mer
till aktiviteter till arkivet

Invigning av nytt konstverk i Tensta Tunnelbana

24.5 2024


Invigning av: Under jorden minns vi himlen
Ny konst på Tensta tunnelbanestation som del av Helga Henschens gestaltning.

Datum: 24 maj kl. 12.00—14.00
Tensta tunnelbanestation, nedgång Tensta Centrum
Barnkör och invigningstal

Under våren 2024 har Askebyskolans mellanstadieklasser arbetat tillsammans i ett Skapande Skola-projekt med konstnären Ylva Westerlund, Eggeby Gårds Naturskola och Tensta konsthall. Det har resulterat i ett nytt verk som är en del av Helga Henschens gestaltning av Tensta tunnelbanestation. Helga Henschen önskade att barn och unga i området själva skulle få medverka i montrarna på plattformens båda sidor.

Inom projektet har eleverna skapat poesi, teckningar, måleri och skulpturer. De har studerat fåglarna och inspirerats av naturen vid Eggeby Gård och av Helga Henschens konstnärliga gestaltningar i tunnelbanan. Materialet från projektet är byggstenarna för de verk som Ylva Westerlund har sammanställt i tunnelbanan.

Titeln Under jorden minns vi himlen anspelar på att betraktaren befinner sig under marknivå. Den kan ses som en replik till en av Helga Henschens bilder i form av en stor oval i blått med vita flygande fåglar och orden ESPERANZA (hopp) och AMORE (kärlek) som man hälsas av när man som resenär kommer ner i tunnelbanan från Tensta Centrum. Titeln kan även kopplas till en annan av Helga Henschens bilder i tunnelbanan, en rad med små igelkottar och texten “Var rädd om djuren”.

Jag tänker att när man kommer ner i mörkret blir tanken om rymd och frihet ibland starkare. Man minns himlen under jorden. Många av de fågelarter som vi delar vårt lokalområde med är hotade, kanske behöver vi hitta nya sätt att stärka vår relation och kunskap om dessa arter för att de inte endast ska kvarstå som minnen”. - Ylva Westerlund 2024

Ett stort tack till alla elever, lärare och personal på Askebyskolan, pedagogerna på Eggeby Gårds Naturskola och konstnären Ylva Westerlund. Tack även till Sofia Broman på trafikförvaltningen-Region Stockholm samt till Anna-Stina Ulfström på Tensta konsthall som både initierat och varit projektledare för arbetet.