Öppet på Söndag 12—17 Tensta konsthall
Vi använder cookies för funktions- och översättningsändamål.
Läs mer

Utställningar

Matrix co-founding member Anne Thorne carries a pram up the steps of a subway in Aldgate, East London from ‘Urban Obstacle Courses’ in Making Space: Women and the Man-Made Environment (Pluto Press, 1984). Photo: Liz Millen.
Chronos: hälsa, tillgänglighet och närhet

Pågår till 1.9 2024
Vilka kroppsnormer har format det samhälle vi lever i? Och vad kan vi lära oss av funktionsrättskampen som kräver tillgång till staden och den byggda miljön?

Utställningen tar sin utgångspunkt i Matrix Feminist Design Co-operative—en brittisk grupp arkitekter—som genom sin arkitektoniska praktik på 1980- och 90-talen försökte avslöja de antaganden som byggs in i de miljöer vi lever i.

Pågår till 1.9 2024 →
Ett politiskt klassrum av Apolonija Šušteršič
Ett politiskt klassrum av Apolonija Šušteršič
Ett politiskt klassrum

Pågår till 31.12 2024
Det politiska klassrummet på Tensta konsthall tar plats i ett utrymme som redan används för workshops, en plats där Kvinnocafét och Språkcafét (en del av Silent University av Ahmet Ögut) regelbundet träffas. Därför var det viktigt att människor som använder utrymmet skulle involveras — och tycka till om rummet de redan använde.

Pågår till 31.12 2024 →
Tidigare
Mining Life

6.10 2023—18.2 2024

Aktiviteter

På gång
Hur upplever du tid?
Vilka normer har format det samhälle som vi lever i?
Vad blir det för text om du skriver utifrån en kroppsdel?
Hur ser du på hälsa?
Vad gör dig sjuk?

I anslutning till utställningen Chronos: hälsa, tillgänglighet och närhet som visas på Tensta konsthall håller poeten Nawroz Zakholy en läs- och skrivarcirkel på utställningens tema. Under fyra tillfällen träffas vi och läser olika texter, diskuterar och gör kreativa skrivövningar. Texter delas med deltagarna inför varje träff.

Vi läser texter av Julietta Singh: No Archive Will Restore You, Elain Scarry: The body in pain och Christina Crosby: A Body Undone: Living on After Great Pain m fl.

Nawroz Zakholy är skribent och poet och har en bakgrund inom språkvetenskap och kommunikation. Hon kommer ifrån Järva och har varit aktiv och bedrivit kulturpedagogiska verksamheter för unga i området. I samröre med scenen och rörelsen Revolution Poetry har hon producerat och uppträtt på bl.a. Folkoperan, Parkteatern, Unga Klara och Kulturhuset Stadsteatern. 2018 ingick Zakholy i Revolution Poetrys diktsamling med samma namn, utgiven av Bonnier Carlsen. 2020 framträdde Zakholy i pjäsen Pandemipåverkade Poeter på Dramaten.

Under 2020 och 2021 hölls den litterära kursen Att läsa och att bli läst på Tensta konsthall som det senare gjordes ett reportage om i Lundströms Bokradio. 2022 ingick hon i föreställningen POETIC (R)EVOLUTION—Symfoni Möter Spoken Word på Berwaldhallen under regi av Nachla Libre. Samma år publicerades en av hennes texter i tidskriften Vård och Värde som också gav titeln till utställningen Med trötta ryggar och hjärtan med plats för fler som visats på Kalmar konstmuseum. Därtill har Nawroz Zakholy lett och deltagit i arbetet med Tensta konsthalls textpris i flera år. Idag studerar hon på Teaterlinjen, Sundbybergs Folkhögskola.

Kursen är gratis och inga förkunskaper krävs.
Ålder: 15—25 år

Datum och plats:
Onsdagen den 17 april kl 17.00—19.00 på Tensta konsthall
Onsdagen den 24 april kl 17.00—19.00 på Tensta konsthall
Onsdagen den 8 maj kl 17.00—18.00 på Tensta Bibliotek
Onsdagen den 15 maj kl 17.00—19.00 på Tensta konsthall

Anmäl dig till anna-stina@tenstakonsthall.se

Kursen ges i samarbete med Tensta Bibliotek och ABF Stockholm.

Mer om aktiviteten
Tänk om förkroppsligade funktionsnedsättningar utforskades som möjligheter, istället för att bara paketeras som ett problem som ska lösas med universella rumsliga lösningar? Arkitekten, aktivisten och pedagogen Jos Boys och hennes medarbetare positionerar funktionshinder som en transformativ plats att designa och utbilda sig ifrån. För att den byggda miljön ska bli mer lyhörd och inkluderande måste vi inte bara erkänna utan också klargöra det komplexa och intersektionella förhållandet mellan heterogena kroppar och rum. Att vägra att se funktionshinder som en okomplicerad kategori eller som ett designproblem som kräver en viss uppsättning lösningar, synliggör outforskade rumsliga potentialer. Med utgångspunkt från många olika perspektiv och erfarenheter av funktionshinder och funktionsnedsättning öppnas möjligheter, eller dis/ordinary possibilities. 

DIS/ORDINARY POSSIBILITIES: In conversation with Jos Boys är ett halvdagsseminarium i samband med utställningen Chronos: hälsa, tillgång och närhet på Tensta konsthall som arrangerasi samarbete med Iaspis och kursen Reconstructions på Kungl. Konsthögskolan. Utställningen frågar vilka kroppsnormer som format det samhälle vi lever i. Vad kan vi lära oss av funktionsrättskampen som kräver tillgång till staden och den byggda miljön? Med hjälp av dessa frågor bjuder konstnären och utställningscuratorn Olivia Plender, arkitekten Marie-Louise Richards, grundare och ledare för den experimentella forskningskursen och plattformen Reconstructions vid Kungl. Konsthögskolan i samarbete med Cecilia Widenheim, chef för Tensta konsthall in arkitekter, konstnärer och andra utövare som vill förstå potentialen i att börja med olikheter, snarare än antaganden om att vi är lika, att ombilda rumsliga praktiker och den byggda miljön—för att träffa och samtala med arkitekten och aktivisten Jos Boys, medgrundare av banbrytande Matrix Feminist Design Co-operative, och även medgrundare av The DisOrdinary Architecture Project i London. Konstnärsduon Goldin+Senneby kommer att dela reflektioner över processen med verket ANTI-HANDIKAPP, samling av invalidiserande stenar Kungliga Dramatiska Teatern (1908-2023), som visas i utställningen, samt göra en kort presentation av sitt projekt i offentlig miljö i Göteborg. 

Jos Boys utforskar hur vardagliga sociala, rumsliga och materiella praktiker kommer att rama in vad som är "normalt" och "vanligt". Som icke-funktionsnedsatt person är Jos Boys särskilt intresserad av hur arkitekter och andra professionella inom byggd miljö kan agera kreativt och lyhört som designers och beslutsfattare utan att ignorera eller marginalisera funktionshindrade. Boys var med och grundade The DisOrdinary Architecture Project, som för handikappade konstnärer in i arkitektutbildning och praktik för att kritiskt och kreativt ompröva access och inkludering. Boys utbildade sig till arkitekt och var medgrundare av Matrix Feminist Design Co-operative kring 1980 och en av författarna till Making Space: Women and the Man-made Environment (Pluto 1984). Hon har publicerat flera böcker: Doing Disability Differently: An Alternative Handbook on Architecture, Dis/ability and Designing for Everyday Life (Routledge 2014), som växte fram ur en serie samarbeten mellan konstnärer och arkitekter med funktionshinder, genom en grupp som hon var med och grundade kallad Architecture-Inside Out. Hon var också redaktör för Disability, Space, Architecture: A Reader (Routledge 2017), och medredaktör tillsammans med Anthony Clarke och John Gardner för Neurodivergence and Architecture (Elsevier 2022). Jos Boys är för närvarande gästprofessor vid Det Kongelige Danske Kunstakademi i Köpenhamn, hedersdocent vid Knowledge Lab UCL i London och arbetar som oberoende forskare och konsult.

The DisOrdinary Architecture Project hävdar att vi genom att tänka annorlunda om funktionshinder (och förmåga) kan öppna upp designen av vår byggda miljö för nya former av kreativitet och kritik. Istället för att behandla funktionsnedsättning som bara ett "tekniskt" eller "rättsligt" problem för arkitektur och urban design visar vi hur funktionshinder som utgångspunkt—från de rika skillnader som biologisk mångfald och neurodivergens ger—är en kraftfull kreativ kraft för design. Vi vill utgå från diversitet för att utmana antaganden om "vad som är normalt" i utformningen av vår byggda omgivning. Projektet grundat av Zoe Partington och Jos Boys är en icke-vinstdrivande plattform som utgår från erfarenheter, expertis och kreativitet hos konstnärer med funktionshinder. The DisOrdinary Architecture Project arbetar genom samverkan och co-design för att föra samman konstnärer och specialister inom byggbranschen på lika villkor.

Goldin+Senneby är en Stockholmsbaserad konstnärsduo som arbetar tillsammans sedan 2004. Under åren har deras praktik fokuserat på att verka i samtida abstraktioner, från virtuella världar till offshore-jurisdiktioner och finansiella algoritmer. Erfarenheter av sjukdom, sårbarhet och omsorg har också format deras konstnärliga och personliga liv och verksamhet; och att leva med ett autoimmunt tillstånd har skapat deras gemensamma subjektivitet. För närvarande samarbetar de med den amerikanska författaren Katie Kitamura i en roman om ett autoimmunt träd.

Begränsat antal platser. 
Anmälan krävs.
Seminariet hålls på engelska.  

Varmt välkomna till Tensta konsthall fredagen den 26 april kl. 14.00—18.00, anmäl dig nedan.

Anmäl dig till samtalet genom länken här!

Mer om aktiviteten
Tensta konsthall erbjuder skolor visningar och skapande verksamhet. Gratis för skolor i Järvaområdet, konstskolor och SFI. Varje skollov arrangerar konsthallen kreativa kurser för unga i samarbete med olika konstskolor, författare och konstnärer m.fl.

Högskoleförberedande utbildningar och vuxenutbildningar, YH- och konst och kulturutbildningar är alltid välkomna att boka in visningar och workshops.

I mitten av mars öppnar utställningen Chronos, där ett tiotal konstnärer tar sig an frågor om hälsa, vem staden och den byggda miljön är till för. Med hjälp av rörlig bild, objekt, måleri, textil och text diskuteras funktionssätt, normer och tillgänglighet. Ta med din klass på en guidad visning eller boka in en workshop kopplat till Chronos. Vi arbetar praktiskt tillsammans med fotografi, grafiska tryck, ljud och teckning mm under ledning av konsthallens pedagog.

Detta erbjuder konsthallen:

Skolprogram för Chronos: hälsa, tillgänglighet och närhet
Går att boka från 14.3—1.9 2024

Guidad visning (30 min)
Under de guidade visningarna ger vi en allmän introduktion till konsthallen och/eller en visning av vår aktuella utställning. Det går även att boka en mer tematisk eller fördjupad visning.

Workshop och skapande aktivitet (60—90 min)


För förskola, låg- och mellanstadiet
Kropp Hand Hopp – vi inspireras av utställningen Chronos och undersöker hur man kan röra sig i utställningen och skapar en fysisk icke-digital följetong av rörelse, text, foto och teckning.

För mellan- högstadiet och gymnasiet
Posters och Monoprint – med inspiration från utställningen Chronos och Tensta som plats skapar vi egna posters och grafiska tryck med viktiga eller oviktiga budskap och symboler. Vi laborerar med grafiska tryck av och i staden.

För högstadiet och gymnasiet
Urbana ljud, hinder och fotografi – med inspiration från vårens utställning Chronos och Tensta som plats får deltagarna översätta ljud till måleri och arbeta med fotografi.

Kostnad
Guidad visning av aktuell utställning, max 30 pers (40 min) – 700 kr
Visning och workshop, max 20 pers (60—90 min) – 900 kr

Visningar erbjuds inom ramen för konsthallens öppettider, tisdag—fredag kl. 11.00—17.00.
Gratis för skolor i Järvaområdet, konstskolor och SFI.

För frågor om pedagogik och skolprogram: anna-stina@tenstakonsthall.se
Boka guidad visning: info@tenstakonstall.se

Mer om aktiviteten
Som en del av utställningen Chronos, kommer den Helsingfors-baserade konstnären Jessie Bullivant att genomföra ett program i 26 delar under perioden 14.3—1.9 2024.

Det enda du behöver för att delta är en e-postadress. Programmet levereras i flera delar och utvecklas inom ramen för Tensta konsthalls publika aktiviteter.

Site Specific Illness är ett konstverk som utvecklas över tid och som ställer frågor om auktoritet, autonomi och de roller vi spelar inom institutioner (inklusive familjen).

Det här arbete är tillgängligt för publik på distans och kan nås via en skärmläsare.

Programmet är gratis.


Missa inte! Prenumerera nu för att få de senaste uppdateringarna direkt i din inkorg.


Jessie Bullivant är en konstnär, sporadisk författare och en blivande doula. De flyttade från så kallade Australien till Helsingfors 2018 för att genomföra sina masterstudier vid Academy of Fine Art, och har varit baserad där sedan dess. Deras dagliga och konstnärliga praxis finansieras för närvarande av Kone Foundation.

Bild: Tensta konsthall arkiv
Foto: Jean-Baptiste Béranger

Mer om aktiviteten
Vaginal Davis kommer till Stockholm, och på Vaginal Davis Universität for the Damaged and Gifted kommer den prisbelönta artisten, punkartisten, hyllade författaren och internationella ”blacktress” att göra det hon är bäst på—att visa vägen.

Vaginal Davis har gjort iscensättningen till ett yrke. Hon var en av grundarna till queerpunk-underground-rörelsen i hennes födelsestad Los Angeles på 1980- och 90-talen, innan hon flyttade till Berlin 2005 för att spela en ledande roll i det queerkulturella livet i den tyska huvudstaden. I hennes banbrytande och fascinerande mångsidiga oeuvre möts punk och glamour, queeraktivism möter rasrättvisa och motstånd möter glädje. Vaginal Davis har också en lång karriär som pedagog, verksam som gästprofessor vid olika konsthögskolor och universitet, bland annat i Sverige vid Konsthögskolan i Malmö. Hennes studenter finns överallt och förlänger hennes arv genom en samtida praktik.

Med inspiration från Vaginal Davis mentorskap arrangerar Universität for the Damaged and Gifted performances, mini-föreläsningar, workshops, screenings, läsningar, måltider och överraskningar under en helg på Tensta konsthall. Deltagarna kommer att introduceras till Ms Davis underbara värld och får ett certifikat i slutet av den intensiva ”helgkursen”.

Ett fullständigt program kommer att tillkännages under senvåren 2024.

Vaginal Davis Universität for the Damaged and Gifted arrangeras av Cecilia Widenheim (direktör, Tensta konsthall) och Hendrik Folkerts (curator för internationell samtidskonst och utställningschef, Moderna Museet). Projektet är en del av utställningen Magnificent Product, som är initierad av Moderna Museet och äger rum på flera platser i Stockholm; på Moderna Museet, Nationalmuseum, Accelerator, Index – Stiftelsen Svensk Samtidskonst, MDT (Moderna Dansteatern) och Tensta konsthall. Varje institution lyfter fram en unik aspekt av Vaginal Davis expansiva konstnärliga praktik.

Utställningen genomförs med stöd av Andy Warhol Foundation for the Visual Arts och Terra Foundation for American Art.

Mer om aktiviteten
Alltid
Varje tisdag och torsdag möts kvinnor från Järvaområdet på Tensta konsthall för att arbeta med olika typer av hantverk och slöjd. Genom det gemensamma handarbetet möjliggörs ett tryggt rum där samtalet och utbytet av erfarenheter står i centrum. Det hantverkskunnande som kvinnorna i gruppen redan besitter plockas upp och lärarrollen alternerar. På så sätt delas kunskap kring tekniker som broderi, smycketillverkning, stickning och virkning. På plats träffar kvinnorna konstnärer på besök och en gång i månaden görs utflykter till olika hantverkssäten, museer och organisationer i Stockholm. Muna Alyaqoobi leder Kvinnocaféet.
Mer om aktiviteten
Språkcaféet öppet för dem som vill lära sig grunderna i svenska och arabiska språket men också träffa nya vänner och dela erfarenheter och tankar. Särskilt välkomna är deltagare som står utanför det svenska utbildningssystemet i väntan på asyl. Under träffarna övar vi oss i grammatik, umgås, läser enkla böcker och gör konversationsövningar. Vi söker alltid nya, svensktalande volontärer.

Är du intresserad av att vara med?
Hör av dig till Fahyma Alnablsi: fahyma@tenstakonsthall.se

På sommarhalvåret flyttar Språkcaféet ut till vår kolonilott, vårt utomhusklassrum. Språkcaféet görs som en del av The Silent University, en autonom kunskapsplattform för asylsökande, flyktingar och papperslösa initierat av konstnären Ahmet Ögüt (www.thesilentuniversity.org)

Mer om aktiviteten
Konstverandan är öppen juni till augusti tre dagar i veckan; tisdagar, onsdagar och torsdagar. Här kan man pröva på olika textila tekniker och göra ny bekantskaper. Du behöver inte ha handarbetat förut. Konstverandan leds av pedagoger från Hemslöjden i Stockholms Län i samarbete med Kvinnocafét. Vi lär av varandra. Varje sommar arbetar vi med en speciell teknik eller ett särskilt material tillsammans.

Kontakt: muna@tenstakonsthall.se

Mer om aktiviteten
Medborgare till medborgare syftar till att skapa en mötesplats för nyanlända som behöver stöd och kunskap om samhället i Sverige. En rådgivningsverksamhet som kan handla om allt från myndighetskontakter och språkträning, till att förmedla kontakt mellan personer med liknande bakgrund. Med utgångspunkt i konsthallens program möts också gruppen i gemensamma samtal om konst och samhällsfrågor. Under ledning av Fahyma Alnablsi. För anmälan och info kontakta fahyma@tenstakonsthall.se
Mer om aktiviteten
FEINART – The Future of European Independent Art Spaces in a Period of Socially Engaged Art.
Det EU-finansierade projektet FEINART 2020–2024 består av ett omfattande samarbete mellan forskningscentra inom politisk filosofi, konstteori och kulturförvaltning samt den oberoende europeiska konstsektorn. Projektet är den första tvärvetenskapliga och holistiska undersökningen av den socialt engagerade konsten i Europa och dess demokratiska roll och funktion. 11 forskare förses med relevanta akademiska och icke-akademiska färdigheter för att engagera sig i utmaningarna i detta nya konstnärliga och kulturella landskap. Universiteten som ansvarar för det akademiska avhandlingsarbetet är Wolverhampton University (UK), Zeppelin University (DE), Edinburgh University (UK) och Iceland Universily(IS). FEINART – The Future of Independant Art Spaces in a Period of Socially Engaged Art är en del av European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, the MarieSkłodowska-Curie grant. Förutom Tensta konsthall deltar följande institutioner: BAK (NL); State of Concept (GR); Vessel (IT); Tranzit.ro (RO) samt Biennale Warsaw (PL).

Mer om aktiviteten
Är du lärare? Välkommen med din klass på visning av våra aktuella utställningar. Vi anpassar nivå och kan även erbjuda workshops. Kontakta Anna-Stina: anna-stina@tenstakonsthall.se
Mer om aktiviteten

Arkiv

Vad
När
Sök med nyckelord