Öppet idag 11—17 Tensta konsthall
Vi använder cookies för funktions- och översättningsändamål.
Läs mer

Integritetspolicy

Den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft 25.5 2018, och ersatte PUL (Personuppgiftslagen). Med hänsyn till att den nya lagen har vi uppdaterat vår integritets- och dataskyddspolicy vad gäller hantering av personuppgifter (exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress, ljud- och videoupptagningar och bilder).

Behandlingen av vissa personuppgifter är nödvändig för Tensta konsthall att kunna nå ut med utskick av nyhetsbrev eller pressmeddelanden till särskilda intressenter. Den data vi samlar in för att du ska kunna ta emot vårt nyhetsbrev är din e-postadress. Vi använder inte dina personuppgifter i våra register till något annat än att fullgöra vårt berättigade intresse av att informera om Tensta konsthalls verksamhet i våra officiella kommunikationskanaler som webbplats, utskick och i sociala medier. Dina personuppgifter förmedlas inte vidare till tredje part. Vi kommer att spara dina uppgifter i vårt register fram till dess att du avanmäler dig.

För att kunna hantera bokningar av lokaler och tjänster, till exempel visningar och kurser, behöver vissa personuppgifter samlas in och sparas till dess att tjänsten slutförs. Insamlingen av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtagande enligt tjänsteavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig tjänsten.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter i samband med dokumentation av vår verksamhet och våra evenemang. De uppgifter vi i detta fall kan komma att samla in är fotografier samt ljud- och videoupptagningar. Vi kommer då att vara tydliga med att detta sker och noggranna med att samtycke finns vad gäller insamling och publicering av material på vår hemsida och sociala medier. Vi kommer inte att spara eller dela material om samtycke inte medges.

Tensta konsthalls hemsida använder cookies.

Kontakta oss om dataskydd
Du kan alltid begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller tar bort dina uppgifter från vårt register. Kontakta oss på info@tenstakonsthall.se
Den här integritetspolicyn är ett levande dokument vars innehåll kan komma att ändras. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Tensta konsthalls webbplats. Integritetspolicyn uppdaterades senast 9.8 2018.