Öppet på Söndag 12—17 Tensta konsthall
Vi använder cookies för funktions- och översättningsändamål.
Läs mer
till utställningar till arkivet
Ett politiskt klassrum av Apolonija Šušteršič
Ett politiskt klassrum av Apolonija Šušteršič

Ett politiskt klassrum

av Apolonija Šušteršič
1.1 2023—31.12 2024
Det politiska klassrummet på Tensta konsthall tar plats i ett utrymme som redan används för workshops, en plats där Kvinnocafét och Språkcafét (en del av Silent University av Ahmet Ögut) regelbundet träffas. Därför var det viktigt att människor som använder utrymmet skulle involveras — och tycka till om rummet de redan använde.
Läs mer
Pågår till
31.12 2024
Öppnar
1.1 2023
Utställningen är öppen
Tisdag—fredag 11—17
Lördag och söndag 12—17
Gratis inträde
Konstnären Apolonija Šušteršič om Ett politiskt klassrum

Klassrummet är en självklar fortsättning på det senaste halvårets erfarenheter och forskning inom ramen för det pedagogiska kunskapsutbyte som kursen Agents of Change: Mediating Minorities utgjorde. Som jag vill se det erbjuder klassrummet en plats för lärande snarare än undervisning, en plats där vi lär av varandra, ett rum utan hierarkier.

Motivet blir ”politiskt”, utifrån hur det förstås och beskrivs av olika tänkare. Det politiska i just det här klassrummet förhandlas fram och försöker göra oss medvetna om vårt eget ansvar för det samhälle vi ständigt formar tillsammans. Varför inte ifrågasätta det givna systemet och tänka på alternativ som skulle kunna tjäna oss bättre? Det politiska klassrummet vill vara en plats för experiment och försök, en plats där man kan tänka fritt och alla känner sig välkomna. Ett politiskt klassrum (A Political Classroom) på Tensta konsthall tar plats i ett utrymme som redan används för workshops, en plats där Kvinnocafét och Språkcaféet (en del av Silent University av Ahmet Ögut) regelbundet träffas. Därför var det viktigt för mig att människor som använder utrymmet skulle involveras – och tycka till om rummet de redan använde.

Vi enades om den mångsidiga amfiteaterstrukturen med träplattform och hyllor för förvaring av arbetsmaterial, böcker och arkiv. Allting gjordes med tanke på att skapa en tillgänglig och inbjudande miljö för de människor som vill använda klassrummet som resurs. Klassrummets textila inslag, gardinerna och kuddarna, designades under sommaren av Konstverandans deltagare tillsammans med Kvinnokaféet i ledning av Muna Alyaqoobi och textilkonstnären Anna Nordström i samarbete med Stockholms Läns Hemslöjd.

Ett politiskt klassrum är ett “work in progress”. Ett nytt inslag är bland annat en inkubator för växter: hemlösa växter och överblivna växter. Vi hoppas även kunna odla ätbara växter inomhus tack vare det artificiella odlingsljuset. Växterna skapar syre i det fönsterlösa rummet – samtidigt som vi hoppas lyfta fram växternas viktiga roll som en del av vår livsmiljö och något som behöver tas om hand och vårdas dagligen. Vi planerar också för ett nytt diskursivt program, en fortsättning på den debatt vi startade under vårt seminarium i februari 2021.

Klassrummet är ett rum med många funktioner som är till för olika typer av program och aktiviteter. Idén föddes i samband med projektet Tensta Museum (2013) och rummet har sedan dess fått flera olika gestaltningar sedan starten 2014. Rummet används dagligen av olika grupper för möten och aktiviteter som öppna föreläsningar, filmvisningar, workshops, läxläsning och Språkcaféet inom ramen för konstnären Ahmet Ögüts fristående universitetsplattform The Silent University, Kvinnocaféet och mycket mer.

Klassrummet används också som mötesrum för grannskapets olika föreningar vid behov, och ibland får det fungera som utställningsrum. Men mest kallas det klassrum för att det fungerar som just ett sådant varje dag i veckan. Här sker Tensta konsthalls kostnadsfria drop-in Språkcafé två gånger i veckan och under perioder har läxhjälp arrangerats i samarbete med Individuell Människohjälp. Och det är ett rum för de roligaste sätten att samlas kring kunskapsproduktion och kunskapsutbyte via konsthallens Kvinnocafé.
Boka visning info@tenstakonsthall.se Press wasim@tenstakonsthall.se
info@tenstakonsthall.se
wasim@tenstakonsthall.se