Get Adobe Flash player
En visuell framställning av föränderliga infrastrukturer som understödjer konstvärlden i allmänhet och Tensta konsthall i synnerhet. Skapad av Metahaven.
Today: skype

Next →

nu

Öppettider
Påskhelgen


18.1–18.5
Aktuell utställning
Tensta museum: Rapporter från nya Sverige


18.1–18.5 2014
Tensta museum: Vårens program


Lördag 26.4, 15:00
Tensta museum: Lägenhetsvisning med arkitekt Erik Stenberg


Söndag 27.4, 14:00–18:00
Tensta musuem: Aktion Arkiv 2 på Glömmingegränd


14.4–17.4
Konstkollo under påsklovet
Utopiakollo


26.2–18.5
Tensta museum: Artoteket
Låna konst på biblioteket


Vad gör konstförmedlingen?
Seminarieserie


Onsdagar, 14:00
Tensta museum: Visning
Stadsmuseets museilägenhet i Tensta


2.12 2013–18.5 2014
Tensta museums filial på Medeltidsmuseet med Bernd Krauss & Nina Svensson


15.11 2013–18.5 2014
Tensta museums filial på Stadsmuseet med Katarina Lundgren


Påsk

Öppettider under påskhelgen.mer →

Tensta museums filial på Medeltidsmuseet

2.12 2013–18.5 2014 Tensta museums filial på Medeltidsmuseet med Bernd Krauss och Nina Svenssons projekt Tensta Travsällskap. Tensta Travsällskap grundades 2013 för att uppmärksamma och utveckla förhållandet mellan bostadsområdet Tensta och Svensk Travsport, historiskt och idag.mer →

Våravdelningen Tensta museum: Rapporter från nya Sverige

18.1 2014–18.5 2014 Tensta museum: Rapporter från nya Sverige handlar om historia och minne
 i Tensta, både i förhållande till platsen och till de människor som bor och 
verkar här. Ett fyrtiotal konstnärer, arkitekter, lokala föreningar, artister, sociologer, kulturgeografer, filosofer och andra berör det förflutna i konstverk, forskningsprojekt, seminarier, vandringar mm. Samtidigt rapporterar de också
 om sakernas tillstånd i Tensta idag, om det som på många sätt kan beskrivas 
som det nya Sverige. Ett Sverige som visserligen inte är helt nytt men som det är nödvändigt att acceptera som annorlunda än för några decennier sedan. Ett land där människor har vitt skilda bakgrunder och där ekonomiska och sociala skillnader ökar påtagligt – enligt en ny rapport
från OECD växer inkomstklyftorna i Sverige snabbast bland de trettiofyra medlemsländerna. Några av de inbjudna deltagarna kommer också att peka framåt och föreslå framtida scenarier.mer →

Vårens program

18.1–18.5 2014 Programpunkter under våren. Tensta museum: Rapporter från nya Sverige handlar om historia och minne i Tensta, både i förhållande till platsen och till de människor som bor och verkar där. Ett fyrtiotal konstnärer, arkitekter, lokala föreningar, artister, sociologer, kulturgeografer, filosofer och andra berör det förflutna i konstverk, forskningsprojekt, seminarier, vandringar mm. Samtidigt rapporterar de också om sakernas tillstånd i Tensta idag, om det som på många sätt kan beskrivas som det nya Sverige.mer →

Visningar

Allmänna visningar hålls varje torsdag och lördag 14:00.mer →

Artoteket

26.2–18.5 Artoteket, utlåning av nyskapade konstverk, på Tensta bibliotek. Ett projekt av konstnären Hans Carlsson.mer →

Tensta museums filial på Stadsmuseet

15.11 2013–18.5 2014 Tensta museums filial på Stockholm Stadsmuseum med Katarina Lundgren med projekt som utgår från Granholmstoppen på Järvafältet. Lundgrens arbete kretsar kring alternativa berättelser, i det här fallet Stockholms tippar/toppar som
blev en följd av de moderna stadsplaneringsprogrammen i stadens centrum och förorter under åren 1950 –80.mer →

Stadsmuseets museilägenhet i Tensta

Onsdagar, 14:00
 Visning av Stadsmuseets museilägenhet i Tensta
. 
Hur såg det ut hemma hos folk i Tensta 1969? Varje onsdag hålls en guidad visning av Stadsmuseets museilägenhet. Lägenheten är en rekonstruktion av familjen Arturssons bostad som den såg ut när de flyttade in i det då nybyggda området. Samling Tensta konsthall.mer →

Visning Erik Stenberg

Lördag 26.4, 15:00 Arkitekt Erik Stenberg visar lägenheter i Tensta som byggts om enligt hans planer. I samarbete med KTH arkitektur. Samling på Tensta konsthall.mer →

Aktion Arkiv 2

Söndag 27.4, 14:00–18:00 Aktion Arkiv bjuder till en rundtur, filmvisning och fika med berättelser kring planering, byggande och boende på Glömmingegränd då och idag. Med arkitekten Ylva Larsson och Helena Mattsson, Meike Schalk & Sara Brolund Carvalho från Aktion Arkiv.

mer →

Vad gör konstförmedlingen?

Vad gör konstförmedlingen? En seminarieserie på Tensta konsthall under våren 2014. I samarbete med Institutionen för bildpedagogik och Curatorlab, Konstfack. På engelska.mer →

Tensta konsthalls textpris

Tensta konsthall instiftar ett textpris för unga personer med koppling till Tensta. Priset syftar till att uppmuntra kreativt skrivande och bidra med nya berättelser från området. En jury bestående av Augustpristagaren Lena Andersson, poeten Meron Mangasha, förläggaren Björn Linnell, journalisten Rouzbeh Djalaie, Tal Lewinsky från Tensta bibliotek och Emily Fahlén från Tensta konsthall kommer tillsammans utse de vinnande bidragen.mer →

Konstkollo

Under skolloven arrangerar Tensta konsthall dagkollon för barn och unga i åldrarna 10-19 år. Påsklovsveckan 14.4–17.4 Utopiakollo, ålder 12-15 år.

mer →

Teckningstisdag

Teckningstisdag är en konstklubb för barn mellan 10 och 13 år. Under ledning av konsthallen förmedlare träffas barnen varje tisdag mellan 15:00 och 16:00 för teckningsworkshop med olika teman. Deltagarna får prova på att teckna och arbeta konstnärligt. Drop-in för intresserade barn. I samarbete med Enbacksskolan.mer →

Stockholmsskolan

Vår 2014 Stockholmsskolan, en skola för unga konstintresserade, hos Konstfrämjandet som under våren växelvis äger rum på Botkyrka konsthall, Konsthall C, Marabouparken och Tensta konsthall.mer →

Studiecirkel – Berättelser från nya Sverige

Studiecirkel med skribenten Maja Andreasson. Vad gör litteraturen med minnet? Vad gör exilen med poesin? Går det att skriva sig fram till en plats i världen och i vilken värld vill vi skriva?mer →

Brunch

Lördag och söndag 26.4–27.4 12:00–17:00 Vegansk brunch hela våren, sista helgen varje månad. Ur menyn: våfflor, tofu scramble, couscoussallad, röror, rödbetsbiffar, virgin bellini, lemonad mm.mer →

Space, Blått blod

25.6 2013 –12.1 2014 Blått blod, Meron Mangasha & Senay Berhe. Blått blod är en vardagsskildring av blåa linjen på Stockholms tunnelbana berättad i visuell form med ord som drivmedel. Den är ett försök att spegla och föreviga den tid och miljö som vi lever i nu. Blått blod är inspelad längs med den blåa linjen under två inspelningstillfällen.mer →

Marie-Louise Ekmans grafik turnerar i landet

23.9 2013–23.3 2014 Med utgångspunkt i Tensta konsthalls uppmärksammade utställning Göra som man vill: Marie-Louise Ekman i sällskap med Sister Corita Kent, Mladen Stilinovic och Martha Wilson, beger sig nu Ekmans grafik sig ut på turné till Folkets Hus och Parker. Utställningen Marie-Louise Ekman och grafiken är sammanställd av Tensta konsthall och producerad i samarbete med Folkets Hus och Parker.mer →

Svenska med baby

Onsdagar 10:30–11:30 Varje onsdag träffas Svenska med baby i Tensta konsthalls café, som en del av den ideella verksamheten Internationella bekantskaper. Syftet är att skapa en social mötesplats för föräldrar för att utbyta erfarenheter och samtidigt öva på att prata svenska. Träffarna har pågått sedan september i år.mer →

Cluster

Pågående Cluster är ett nätverk bestående av åtta institutioner och organisationer som samtliga arbetar med samtidskonst och som verkar i bostadsområden i ytterkanten av europeiska städer, samt en i Israel. Var och en arbetar aktivt med förhållandet till det egna området och de specifika förutsättningar som följer med det.

mer →

KLISTER

Från och med september 2012. Nätverket Klister är ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige. Klister vill belysa samtidskonstens och de mindre samtidskonstinstitutionernas funktion i samhället.

mer →

Te- och kaffesalong

25.5, 14:00–16:00 Te- och kaffesalong: Brödsalong. Te- och kaffesalongerna startade våren 2012 och är ett pågående samarbete Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta och Libanesiska familjeföreningen. Genom salongernas olika programpunkter presenterar föreningarna sina medlemmar och sin verksamhet på Tensta konsthall.

mer →

COHAB

2012–2014 Casco, Office for Art, Design and Theory, Utrecht; Tensta konsthall, Stockholm; och The Showroom, London introducerar det tvååriga projektet COHAB. COHAB undersöker hur konstnärer och organisationer kan vara djupt förankrade i lokalsamhället samtidigt som de är aktiva på en internationell arena.

mer →

Den nya modellen

2011-2013 Lars Bang Larsen, Magnus Bärtås, Ane Hjorth Guttu, Dave Hullfish Bailey, Hito SteyerlDen nya modellen, som inleddes 2011 på Tensta konsthall, kommer under loppet av två år—med deltagare som Lars Bang Larsen, Magnus Bärtås, Ane Hjorth Guttu, Dave Hullfish Bailey och Hito Steyerl—att undersöka arvet från Modellen: En modell för ett kvalitativt samhälle i en rad projekt, seminarier, workshops och utställningar.

mer →

Modeprojektet

Pågående Mode förs in i ett större sammanhang med identitet och kvinnligt nätverkande.

mer →

Café

Pågående I Tensta konsthalls café serveras mat och fika med inspiration från hela världens kök. Här finns också wifi för caféets gäster, leksaker för barnen och svenska och internationella konsttidskrifter.

mer →

Konsthallsklubben

Pågående Våren 2011 startade Tensta Konsthall Konsthallsklubben på initiativ av en grupp elvaåriga tjejer från en närliggande skola. Klubben riktar sig till alla i åldern 10-13 år och träffas varje onsdag eftermiddag för att tillsammans med inbjudna konstnärer och konsthallens personal, diskutera och arbeta konstnärligt.

mer →

Gunilla Klingberg: Brand New View – Tensta

Pågående På de två främre fönstren i Tensta centrum finns Gunilla Klingbergs konstverk Brand New View – Tensta, som är ett nytt verk i en serie installationer bestående av utklippt folie på fönster. För Abstract Possible: The Stockholm Synergies har hon gjort en ny version av Brand New View, baserad på logotyper funna i Tensta centrum, t ex från livsmedelsbutiken Matvärlden och snabbmatsrestaurangen Tasty Fried Chicken.

mer →

Wade Guyton: Utan titel

Pågående Golvet i Tensta konsthalls stora utställningsrum är ett verk av konstnären Wade Guyton (New York). De konstnärliga produktionsmedlen, 
i synnerhet måleriets produktionsmedel, står i fokus för många av Guytons verk. Verket Utan titel (2010) återskapar golvet i hans förra ateljé.

mer →

Tommy Støckel: workshop med Ross Tensta gymnasium och KTH Tensta

Pågående I vinterträdgården på Ross Tensta gymnasium visas resultatet av den workshop som konstnären Tommy Støckel gjorde i december 2011 tillsammans med elever från Ross Tensta gymnasium och studenter på KTH Tensta i samarbete med Tensta konsthall. Workshopen genomfördes i samband med utställningen Abstract Possible: The Stockholm Synergies, där Tommy Støckel deltog med verket In My Mind This Goes on Forever (2012).

mer →

Hemsida

Pågående Tillsammans med Amsterdambaserade designduon Metahaven och programmerare Henrik van Leeuwen utvecklar Tensta konsthall både en ny hemsida och en kommunikationsstrategi som är specifik för konsthallen och dess program. Curator Laurel Ptak.

mer →

Artitektonisk utformining: Nikolaus Hirsch

Pågående Den nya rumsliga utformningen på Tensta konsthall har utvecklats av arkitekt Nickolaus Hirsch. Filippa Stålhane har utvecklat detaljer.

mer →

besök

Öppettider
Onsdag 11-21
Torsdag-fredag 11-18
Lördag-söndag 12-17

Visningar
Vi gör anpassade visningar för grundskola-gymnasium. För skolor är förbokade visningar på dagtid gratis. Visningen tar ca 50 minuter.

För större grupper såsom företag, konstföreningar och privata sällskap, erbjuder konsthallen visningar av pågående utställningar. Visningarna görs på svenska och engelska. Kostnad: 2000 kr + frivillig entrédonation. Längd: ca 50 minuter. Maxantal deltagare: 30 personer.

I samband med visningen erbjuder vårt kafé lättare måltider och fika till bra priser.

För bokning och mer information kontakta Emily Fahlén emily@tenstakonsthall.se eller 08-36 07 63.

Hitta hit
Blå linje mot Hjulsta till Tensta. Det tar ungefär tjugo minuter från T-Centralen. Konsthallen ligger under Tensta Centrum och det finns två trappor från Tensta Allé ner till konsthallen. Tunnelbanestationens hiss leder även till Taxingeplan framför konsthallen.café

Caféet utgör entrén till Tensta konsthall. Här kan man fika och äta lättare måltider. Öppettiderna följer konsthallens schema. Tensta konsthall och caféet, med gratis internet, fungerar också som mötesplats för individer, arbetsplatser, föreningar och andra organisationer. Menyn varierar från dag till dag: här erbjuds rätter i form av matiga sallader, soppor och grillade smörgåsar. Espresso, en stor variation av téer och bakverk i form av baklava, morotskaka och kanelbullar serveras också.

Caféet drivs av XpandiaVision som är ett icke-vinstdrivande socialt företag. Överskottet går till att skapa nya jobb och karriärsutveckling för personer som står utanför arbetsmarknaden.

Vid bokningar för större grupper och catering: 08-360763, asa.lindgren@xpandiavision.se

Öppettider café:
Onsdag 11-21
Torsdag-fredag 11-18
Lördag-söndag 12-17


om

Kontakt
Tensta konsthall
Taxingegränd 10
Box 4001
163 04 SPÅNGA
SWEDEN

T: +46 8 36 07 63
F: +46 8 36 25 60
E: info@tenstakonsthall.se
W: www.tenstakonsthall.se

Stiftelsen Tensta konsthall Org Nr. 802409-6110.

PersonalFahyma Alnablsi, värd
fahyma (at) tenstakonsthall.se

Emily Fahlén, förmedlare
emily (at) tenstakonsthall.se

Ulrika Flink, assisterande curator
ulrika (at) tenstakonsthall.se

Asrin Haidari, kommunikation + press
asrin (at) tenstakonsthall.se
för högupplösta pressbilder gå in på mynewsdesk

Maria Lind, chef
maria (at) tenstakonsthall.se
Hedvig Wiezell, producent
hedvig (at) tenstakonsthall.se

Nora Chaker
Lars Hedelin
Evelina Hedin
Bruno Hilbombo
Carl-Oskar Linné
Hanna Svensson
Masha Taavoniku

Styrelsen för Stiftelsen Tensta konsthall
Calle Nathansson (ordf)
Christina Jerlin
Anna Kettner
Sven Lorentzi
Birgitta Rydell
Katarina Sjögren

Stöds av
Tensta konsthall stöds av Stockholms stad, Kulturrådet och Stockholms läns landsting.

Abstract Possible: The Stockholm Synergies har genomförts med stöd av Danish Arts Council, FastPartner, Foundation for Arts Initiative, Malmö konsthall, Mondrian Foundation, Office for Contemporary Art Norway, Österrikes Ambassad; Delar av Abstract Possible: The Stockholm Synergies har genomförts i samarbete med ABF, Centrum för modevetenskap, Stockholms universitet, Konsthall C, Kungliga konsthögskolan, Ross Tensta gymnasium, Sternberg Press, Tensta Bibliotek; Särskilt tack till Iaspis. En del av projektet ägde rum som ett konsultuppdrag på Bukowskis

Bidoun Library har genomförts i samarbete med Bagdad Café

Cluster har genomförts med stöd av European Cultural Foundation, Kulturrådet

Curatorial Summer Workshop har genomförts i samarbete med Kungl. Konsthögskolan, initierat av Maria Lind och Nina Möntmann

Den nya modellen har genomförts med stöd av European Cultural Foundation, Goethe Institut, Kulturkontakt Nord och Office for Contemporary Art Norway. Delar av Den nya modellen har genomförts i samarbete med KTHs Arkitekturskola. Inom ramen för COHAB, ett två-årigt projekt initierat av The Showroom, Casco - Office for Art, Design and Theory, Utrecht och Tensta Konsthall, Stockholm med stöd från Europeiska Unionens kulturprogram

Göra som man vill: Marie-Louise Ekman i sällskap med Sister Corita Kent, Mladen Stilinovic och Martha Wilson har genomförts i samarbete med Henie Onstad Kunstsenter i Oslo. Seminarieserien Dröm och verklighet har genomförts i samarbete med Institutionen för kultur och kommunikation, Södertörns högskola och ABF

Hinrich Sachs Kami, Khoka, Bert and Ernie (Världsarv) har genomförts med stöd av Schweiziska ambassaden i Stockholm, Pro Helvetia, Baselland, Basel-Stadt, Kungliga konsthögskolan; Delar av Hinrich Sachs Kami, Khoka, Bert och Ernie (Världsarv) har genomförts i samarbete med Askebyskolan Rinkeby, Livstycket

Katitzis resa genom Sverige har genomförts i samarbete med Angelica Ström. Seminarieserien har genomförts i samarbete med ABF, förlaget Natur och Kultur och biblioteken i Rinkeby och Tensta

Klippet har genomförts med stöd av Kulturbryggan

Konsthallsklubben har genomförts i samarbete med TioTretton Kulturhuset, Cinema Africa, Blå Huset

Konstkollo har genomförts i samarbete med Gerlesborgsskolan, Göteborgs konstskola, Konstfack, Lava Kulturhuset, Kungliga Konsthögskolan, Nyckelviksskolan, Unga Dramaten

Modeprojektet har genomförts i samarbete med Centrum för modevetenskap, Stockholms universitet

Publishing In Process Ownership In Question har genomförts med stöd av Iaspis, Konstfack och inom ramen för COHAB, ett två-årigt projekt initierat av The Showroom, Casco - Office for Art, Design and Theory, Utrecht och Tensta Konsthall, Stockholm med stöd från Europeiska Unionens kulturprogram

Samhället utan egenskaper har genomförts som en del av Den nya modellen som har genomförts med stöd av European Cultural Foundation, Goethe Institut, Kulturkontakt Nord, Office for Contemporary Art Norway och inom ramen för COHAB, ett två-årigt projekt initierat av The Showroom, Casco - Office for Art, Design and Theory, Utrecht och Tensta konsthall med stöd från Europeiska Unionens kulturprogram. Tack till Galleri Nicolai Wallner och Kulturkontakt Nord. Sharon Lockhart tackar neugerriemschneider, Berlin, Gladstone Gallery, New York och Bryssel samt Blum & Poe, Los Angeles. Learning Site tackar Konstnärsnämnden, Sverige och Konstnärsnämnden, Danmark.

T.451 av Dominique Gonzalez-Foerster och Ari Benjamin Meyers har genomförts i samarbete med Stockholm konst, som producerar projektet, och med stöd av Stockholms stadsbibliotek och Tensta bibliotek; Tack till Storstockholms brandförsvar, Kamratföreningen Röda Hanen, Kurdiska föreningen Spånga, Stockholms Stadsmuseum

Tensta museum: Rapporter från nya Sverige
stöds av Svenska Postkodlotteriet och är även en del av Beginning as Well as We Can: How Much Fascism Can We Take, ett samarbete mellan WHW, Zagreb, och Grazer Kunstverein, Graz. Med stöd från Europeiska Unionens kulturprogram och Europeiska kommissionen.

Vad gör en konstinstitution? har genomförts i samarbete med Konstfacks masterprogram Art in the Public Realm och Curatorlab, och delar har genomförts med stöd av Iaspis

Vad gör den sociala praktiken? har genomförts av Tensta konsthall, KTH i Tensta, KTH Arkitekturskolan och Stockholms Stadsbyggnadskontor. I samarbete med CuratorLab, Konstfack. Med stöd av FCT (Fundação para a Ciência e Tecnologia); IASPIS; Instituto Camões Stockholm; TAP airlines; Portugals ambassad i Stockholm

Vem ska finansiera samtidskonsten? har genomförts i samarbete med Botkyrka konsthall, Konsthall C, Marabouparken och Mossutställningar

Undoing Property? boksläpp på Tensta konsthall. Redaktörer: Marysia Lewandowska och Laurel Ptak, med stöd av Polska Institutet i Stockholm.

Program

Tensta konsthalls ambition är att vara en institution med en given plats i lokalsamhället. Samtidigt vill Tensta konsthall vara en institution med ett konstprogram på internationell toppnivå, en självklar destination för konstpubliken. Här ligger konsthallens särskilda fokus å ena sidan på samarbeten av skilda slag och å andra sidan på intensifierad och nytänkande konstförmedling.

 

Konstförmedling har generellt sett, även internationellt, hamnat lite i bakvattnet och det är viktigt att den ges möjlighet till utveckling i samma utsträckning som konsten. En central aspekt i konsthallens förmedlingsarbete är att det utgår från samtidskonsten, och att det utvecklas med bibehållen respekt och integritet för såväl konsten som publiken. Det innebär t ex att varje förmedlingsdel måste skräddarsys i förhållande till konsten och till de individer och grupper som man vill ha ett utbyte med, vilket kräver mycket tid och energi.


sök

Sök

press

För press kontakta:
Asrin Haidari, kommunikatör
asrin (at) tenstakonsthall.se
T: +46 8 36 07 63

För högupplösta bilder gå in på mynewsdesk

Prenumerera på vårt nyhetsbrevframtiden

Meta och regina: Två feministiska tidskrifter

11.6–28.9 2014 Arkivutställning. Meta och regina: Två feministiska tidskrifter. Meta och Regina är två tidskrifter som startades av kvinnor i början av 1990-talet. Meta som en curatorisk plattform där bl a frågor om publiker och “motpubliker” diskuterades och Regina som “mimar” dam- och modetidningar i syfte att ifrågasätta könsidentiteter och vardagsliv. Curatorn Ute Meta Bauer låg bakom Meta som med sina fyra nummer under 1992-94 fungerade som informationsavdelning åt Künstlerhaus Stuttgart där Bauer då var konstnärlig ledare. Det första numret av konstnären Regina Möllers projekt regina kom ut 1994 och producerades av just Künstlerhaus Stuttgart.mer →

Commoning Times

11.6–28.9 2014 Commoning Times av Ayreen Anastas & Rene Gabri är en titel som refererar till en horisont snarare än till en utställning. Den här horisonten syns överallt idag trots att många förnekar den och vill begränsa den. Tillsammans med vänner och kolleger fortsätter de New York-baserade konstnärerna genom Commoning Times sin vandring genom skogen, längs med havet, över berg och gränser och via olika språk, in i vår tids skuggor där det pågår en kamp om “det allmänna” (commons).mer →

Miraklet i Tensta (Theoria)

11.6–28.9 2014 Magnus Bärtås nya film Miraklet i Tensta (Theoria) är en egensinnig skildring av hur Jungfru Maria uppenbarade sig i Tensta sommaren 2012, baserad på vittnesmål från internet. Med hjälp av boende i Tensta har vittnesmålen gestaltats och filmats i samma rum på konsthallen där filmen kommer att visas. Del av Den nya modellen.mer →

Tensta museum: Rapporter från nya Sverige

26.10 2013-18.5 2014 Tensta museum: Rapporter från nya Sverige handlar om historia och minne i Tensta, både i förhållande till platsen och till de människor som bor och verkar där. Ett fyrtiotal konstnärer, arkitekter, lokala föreningar, artister, sociologer, kulturgeografer, filosofer och andra berör det förflutna i konstverk, forskningsprojekt, seminarier, vandringar mm. Samtidigt rapporterar de också om sakernas tillstånd i Tensta idag, om det som på många sätt kan beskrivas som det nya Sverige.mer →

tidigare

Heidrun Holzfeind och Marwa Arsanios

Onsdag 16.4, 18:30 2014 Presentation av konstnären Heidrun Holzfeind, deltagare i Tensta museum med filmer, bl a om bostadskomplexet Corviale i utkanten av Rom. Konstnären Marwa Arsanios gör en föreläsningsperformance under rubriken Har du någonsin dödat en björn? Eller att bli Jamila, som utgår från ett porträtt av den algeriska frihetskämpen Jamila Bouhired. I samarbete med Kungl. Konsthögskolan.mer →

Visning Spånga kyrka

Torsdag 10.4, 15:00 2014 Guidad visning av Spånga kyrka. Spånga kyrka tillhör en av de äldsta i Stockholmsområdet med originaldelar från 1100-talet. De praktfulla kalkmålningarna är också från medeltiden. Kyrkan har byggts om och byggts ut under historiens gång, bland annat adderades ett begravningskor av den mäktiga familjen Bonde under senare delen av 1600-talet.mer →

Hur blir det när man byter ut välfärd mot förtryck?

Onsdag 9.4, 18:30 2014 Kulturgeografen Irene Molina. Hur blir det när man byter ut välfärd mot förtryck? – Politikens roll i segregationsprocesser i Sverige, del 2. Under mer än tjugo år har bostadsområdena från miljonprogrammet (1965–74) i Sverige bestraffats med en stigmatiserande och diskriminerande politik.

mer →

Samtal om boken Förortshat

Söndag 6.4, 14:00 2014 Om Förortshat och den efterföljande debatten: ett samtal mellan Johanna Langhorst och Ülkü Holago.mer →

Jam-session för framtiden: HORIZONS

Söndag 30.3, 14:00 2014 Haunted by Shadows of the Future - HORIZONS, en jam-session om framtida scenarier för Tensta. Med: Adam Tensta, Dougald Hine, Gunilla Lundahl och Tor Lindstrand. Tillsammans med: STEALTH.unlimited (Ana Džokić & Marc Neelen) & Peter Lang.mer →

Presentation Marion von Osten

Lördag 29.3, 15:00 2014 Konstnären och curatorn Marion von Osten presenterar In the Desert of Modernity – Colonial Planning and After, en utställning och ett forskningsprojekt om arkitektur och urbana projekt utvecklade i norra Afrika och västra Europa under 1950- och 1960-talen, i samband med koloniala styren. På engelska.mer →

Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille

Onsdag 26.3, 18:30 2014 ”Tensta innan miljonprogrammet”, presentation med gamla fotografier av Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille. I samarbete med Spånga Fornminnes och Hembygdsgille.mer →

Kurdiskt nouruz på Tensta konsthall

Söndag 23.3, 14:00 2014 Newroz - nyårsfirande - med Kurdiska föreningen och Kurdiska Riksförbundet. Aktiviteter för barn, bl a filmvisning och pyssel.mer →

Filmvisning The Stuart Hall Project

Torsdag 20.3, 18:30 2014 Filmvisning The Stuart Hall Project, en film om kulturteoretikern Stuart Hall av konstnären John Akomfrah.mer →

Te- och kaffesalong på Stadsmuseet

Torsdag 20.3 14:00–17:00 2014 Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta gästar Stockholm stadsmuseet med Te- och kaffesalong.mer →

bag


Våravdelningen Tensta museum: Rapporter från nya Sverige
Tensta konsthall
18.1 2014–18.5 2014 Tensta museum: Rapporter från nya Sverige handlar om historia och minne ?i Tensta, både i förhållande till platsen och till de människor som bor och ?verkar här. Ett fyrtiotal konstnärer, arkitekter, lokala föreningar, artister, sociologer, kulturgeografer, filosofer och andra berör det förflutna i konstverk, forskningsprojekt, seminarier, vandringar mm. Samtidigt rapporterar de också? om sakernas tillstånd i Tensta idag, om det som på många sätt kan beskrivas?som det nya Sverige. Ett Sverige som visserligen inte är helt nytt men som det är nödvändigt att acceptera som annorlunda än för några decennier sedan. Ett land där människor har vitt skilda bakgrunder och där ekonomiska och sociala skillnader ökar påtagligt – enligt en ny rapport?från OECD växer inkomstklyftorna i Sverige snabbast bland de trettiofyra medlemsländerna. Några av de inbjudna deltagarna kommer också att peka framåt och föreslå framtida scenarier.more →

Spring Department Tensta Museum: Reports from New Sweden
Tensta konsthall
18.1 2014–18.5 2014 Tensta Museum: Reports from New Sweden is about the history and memories of Tensta, both in relation to the place and to the people who live and work there. Some forty artists, architects, local associations, performers, sociologists, cultural geographers, philosophers, and others address the past in, for example, art works, research projects, seminars, and guided walks. At the same time they will be reporting on the condition of things in Tensta today, on what can be described as the “new Sweden.” This is a Sweden containing people of widely different backgrounds, where economic and social differences are palpably intensifying: according to a new OECD report, income gaps in Sweden are increasing the most rapidly of any of the 34 member states. In their contributions to Tensta Museum, some of the invited participants will also be looking forward and proposing future scenarios.more →

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS
STEALTH.unlimited & Peter Lang
Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS identifierar föremål från slutet av 1960-talet till slutet av 1970-talet som har ett personligt eller familjärt samband med
människorna och samhället under denna tid, och som innefattar en särskild känsla av tillhörighet, en önskan att vara en del av det moderna svenska samhälle som tog form vid den tiden. Resultatet av detta kollektiva sökande är en samling artefakter, företeelser och föremål i hemmet, sammanflätade med rika personliga berättelser och upptäckter.

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS identifies objects from the late 1960’s to late 1970’s that have personal or familial relationship with the people and the communities who lived during this era, and that embody a specific sense of belonging, a desire of being part of the modern Swedish society taking shape at that time. The result of this collective search is an assembly of artefacts, customs and domestic tropes, intertwined with rich personal stories and discoveries.
more →

English Grand Domestic Revolution Guide
Casco – Office for Art, Design Theory
The Grand Domestic Revolution (GDR) is an ongoing “living research” project initiated by Casco – Office for Art, Design and Theory, Utrecht, the Netherlands as a multi-faceted exploration of the domestic sphere to imagine new forms of living and working in common. It was set up through an apartment residency in Utrecht from October 2009 to October 2011, and manifest in a multi-venue exhibition from 2011 through 2012. Since then it continues on through the Casco’s program and the international tour GDR GOES ON, which has so far traveled to The Showroom, London, Center for Contemporary Arts Derry, Derry, and the City of Women Festival, Ljubljana, forming new alliances with different local communities along the way.more →

Swedish Grand Domestic Revolution Guide
Casco – Office for Art, Design Theory
The Grand Domestic Revolution (Hemmets stora revolution) (GDR) a?r ett pa?ga?ende “levande” forskningsprojekt startat av Casco – Office for Art, Design Theory i Utrecht. Projektet startade som ett la?genhets-residency i Utrecht som pa?gick fra?n oktober 2009 till oktober 2011, och fortsatte som utsta?llning pa? flera platser under 2011-2012. Projektet fortsa?tter nu genom Cascos program, den internationella turne?n GDR Goes On (GDR fortsa?tter), som hittills har rest fra?n The Showroom i London, Center for Contemporary Arts Derry i Derry, och till City of Women Festival i Ljubljana. Dessutom har olika samarbeten startat under projektets ga?ng.more →

Tensta konsthalls historia
Jan Ekman
Tensta Konsthall blev efter o?ppningen 1998 snabbt omtalad fo?r sitt dja?rva, na?stan framfusiga konstprogram. Grundarnas mod la?g inte enbart i deras ho?gkvalitativa utsta?llningsprogram som utmanade institutioner med la?ngt sto?rre ekonomiska resurser. De var ocksa? modiga nog att placera utsta?llningsrummet la?ngt bortom de etablerade konststra?ken. Konsthallen a?r inrymd i en outnyttjad lagerlokal under ett anspra?kslo?st ko?pcentrum i Stockholmsfo?rorten Tensta, ett omra?de vars befolkning idag na?rmar sig 20.000 personer varav ca 90% har translokal bakgrund.more →

Cultural Heritage: The Context of an Obsession
Boris Buden
Boris Buden about the purpose of cultural heritage from a post-colonial perspective.more →

Josabet Sjöberg
Lawen Mohtadi
Josabeth Sjöberg var självlärd. Hon saknade formell utbildning. Men hon hade en tydlig konstnärlig tanke. De målningar som idag finns bevarade - 59 stycken, varav 57 finns på Stockholms stadsmuseum - kan delas in i fyra kategorier. Hennes 12 bostäder på Södermalm. Gatulivet på Södermalm, ofta sett från fönstret i hennes bostad. Institutioner som hus för äldre och sjuka. Kyrkorum. I bostadsbilderna sitter hon ofta med handarbete vid fönstret, vänd mot ljuset och gatan.
more →

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre
Emma Holmqvist
Utbyggnaden av bostadsomra?det Tensta 1967-71 ingick i det mest ambitio?sa bostadsbyggnadsprojekt som genomfo?rts i Sverige, det sa? kallade Miljonprogrammet. Pa? grund av den ra?dande bostadsbristen besta?mde staten att en miljon nya bosta?der skulle byggas under en tioa?rsperiod (Sax, 2000). En sa?dan stor volym har aldrig uppna?tts sedan dess i Sverige. more →

Tensta Museum: Reports from New Sweden
Tensta konsthall
Tensta Museum: Reports from New Sweden is about the history and memories of Tensta, both in relation to the place and to the people who live and work there. Some forty artists, architects, local associations, performers, sociologists, cultural geographers, philosophers, and others address the past in, for example, art works, research projects, seminars, and guided walks. At the same time they will be reporting on the condition of things in Tensta today, on what can be described as the “new Sweden.” This is a Sweden containing people of widely different backgrounds, where economic and social differences are palpably intensifying: according to a new OECD report, income gaps in Sweden are increasing the most rapidly of any of the 34 member states. In their contributions to Tensta Museum, some of the invited participants will also be looking forward and proposing future scenarios.more →

Tensta museum: Rapporter från nya Sverige
Tensta konsthall
Tensta museum: Rapporter från nya Sverige handlar om historia och minne i Tensta, både i förhållande till platsen och till de människor som bor och verkar där. Ett fyrtiotal konstnärer, arkitekter, lokala föreningar, artister, sociologer, kulturgeografer, filosofer och andra berör det förflutna i konstverk, forskningsprojekt, seminarier, vandringar mm. Samtidigt rapporterar de också om sakernas tillstånd i Tensta idag, om det som på många sätt kan beskrivas som det nya Sverige. Ett Sverige där människor har vitt skilda bakgrunder och där ekonomiska och sociala skillnader ökar påtagligt – enligt en ny rapport från OECD växer inkomstklyftorna i Sverige snabbast bland de 34 medlemsländerna. Några av de inbjudna deltagarna kommer också att peka framåt och föreslå framtida scenarier.

more →

Where Did She Go? Stockholm Music & Arts 2-4 August 2013
Tensta konsthall
The contemporary art at Stockholm Music & Arts 2-4 August 2013 At Skeppsholmen

Choreography without dancers, a trademark where a world renowned tennis player disappeared out of the picture, and an installation that resembles an abandoned home. This year's visual arts program at the Stockholm Music & Arts is about human absence, about what is beyond her. This includes all things but even nature itself. It also results in large-scale paintings where nature's forces give shape to the images, and a spectacular performance, staging the pineapple-scented Giant Water Lily in full bloom in front of the audience's eyes. It blooms for two nights; the first night is the petals white, and the other pink. A film festival dedicated to the legendary naturtevemakaren Jan Lindblad is also part of the visual arts program.   

For the second year in a row, Tensta konsthall curates the visual arts program at the Stockholm Music & Arts. Most types of musical performances are based on the precence of humans. The artists and musicians – their presence – is the key to every concert, and the audience's bodies also take part in the physical equation. Live music is in this sense extremely fixed on the human subject. Art and philosophy have in recent years become more focused on methods and theories in which people are less important than objects and their circumstances. Man is no longer seen as the most important existence. Instead, things, including everything from tools and radio waves to the EU, become central. These current streams of thought are alternately called speculative realism and object-related philosophy. Against this background, we ask: Where did she go?? 
more →

Vart tog hon vägen? Stockholm Music & Arts 2-4 augusti 2013
Tensta konsthall
Samtidskonsten på Stockholm Music & Arts 2-4 augusti 2013 ??
På Skeppsholmen

Koreografi utan dansare, ett varumärke där en världskänd tennisspelare försvunnit ur bilden och en installation som liknar ett övergivet hem. Årets bildkonstprogram på Stockholm Music & Arts handlar om människans frånvaro, om det som ligger bortom henne. Dit räknas alla ting men även naturen i sig. Det innebär också storskaligt måleri där naturens egna krafter ger form åt bilderna och den ananasdoftande jättenäckrosen i en spektakulär performance blommar inför publikens ögon. Den blommar under två nätter, den första natten är kronbladen vita, och den andra rosa. En filmfestival tillägnad den legendariske naturtevemakaren Jan Lindblad ingår också i bildkonstprogrammet.

??För andra året i rad curerar Tensta konsthall bildkonstprogrammet på Stockholm Music & Arts. De flesta typer av musikframträdanden bygger på att människor finns på plats. Artisterna och musikerna - deras närvaro - är det viktigaste på varje spelning där publikens kroppar också ingår i den fysiska ekvationen. Levande musik är i den bemärkelsen extremt människofixerad. Inom konsten och filosofin har man under de senaste åren intresserat sig alltmer för metoder och teorier där det inte är människorna som står i centrum utan objekten och deras omständigheter. Människan ses inte längre som den viktigaste existensen. Istället blir saker, dit allt från verktyg och radiovågor till EU och önskningar räknas, det centrala. De här tankeströmningarna går växelvis under namnet spekulativ realism och objektsrelaterad filosofi. Mot den bakgrunden frågar vi: Vart tog hon vägen?
more →

Iman Issa 13.6—29.9 2013
Tensta konsthall
Iman Issas (Kairo/New York) installationer talar till minnena och?vår förmåga att göra associationer. I Trettiotre berättelser om rimliga karaktärer på bekanta platser möter vi glimtar från en utflykt till en djurpark, en iakttagelse på ett universitet, ett fragment av en familjs semestertraditioner – relationer och vardagliga händelser beskrivna med några få adjektiv, namn och andra detaljer. I Vanliga inslag är det meningar ur arabiska intellektuellas självbiografier, bl a Nawal El Saadawis och Edward Saids, som kopplar ihop det personliga med det allmängiltiga. I verket Revolutionären är det istället runt det ordets många betydelser som berättelesen vävs.
more →

Iman Issa 13.6—29.9 2013
Tensta Konsthall
Iman Issa’s (Cairo/New York) installations speak to our memories and our ability to make associations. In Thirty-three Stories about Reasonable Characters in Familiar Places we get glimpses from a trip to the zoo, an observation from a campus, a fragment of a family’s vacation traditions – relationships and everyday events described with barely any adjective, names or other details. In Common Elements it is familiar text from several intellectuals’ autobiographies, like Nawal El Saadawi and Edward Said among others, that connects the personal with shared, lived experience. The audio piece The Revolutionary weaves a story around the multiple meanings of the word ”revolutionary”.
more →

Bernd Krauss, Vi fortsätter BBDG 13.6—29.9 2013
Tensta konsthall
En teatralisk och hemsnickrad tennis-boutique som bygger på boken Sanningen - Mina år med Björn Borg av Lars Skarke (1993) är inledningen till Bernd Krauss projekt Vi fortsätter BBDG. Här finns gott om begagnade Björn Borg-kläder men inga underkäder - bara de plagg som inte längre är i produktion får ingå. Installationen väcker till liv historien om hur den kända tennisspelarens namn under titeln Björn Borg Design Group blev till ett välkänt varumärke.
more →

Bernd Krauss, We Are Continuing BBDG 13.6—29.9 2013
Tensta Konsthall
A flamboyant and homemade tennis boutique, based on the book The Truth - My Years With Björn Borg by Lars Skarke (1993), functions as an introduction to Bernd Krauss’ project We Are Continuing BBDG. In the installation there are a range of used Björn Borg clothes, but no underwear—only the clothes that are no longer in production may be included in the show. The installation brings to life the story of how the famous tennis player’s name, under the title of Björn Borg Design Group, became a well-known brand. more →

Reverberation: A film portrait of Megafonen by Behzad Khosravi Noori and René León Rosales
Tensta Konsthall 13.6–29.9 2013
In the 30 minute long documentary Reverberation (2012), the artist Behzad Khosravi Noori (Teheran/Stockholm) and the ethnologist René León Rosales (Stockholm) follow some of the members of Megafonen on a trip to Gothenburg. Megafonen is an organization that works for social justice and the rehabilitation of the Swedish suburbs. During the trip many questions are asked regarding the processes of segregation and integration in Sweden today. more →

Genklang: ett filmporträtt av Megafonen av Behzad Khosravi Noori och Rene León Rosales
Tensta Konsthall 13.6–29.9 2013
I den trettio minuter långa dokumentären Genklang (2012) följer konstnären Behzad Khosravi Noori (Teheran/Stockholm) och etnologen Rene León Rosales (Stockholm) några av Megafonens medlemmar på en resa till Göteborg. Megafonen a?r en organisation som arbetar för social rättvisa och upprustning av Sveriges förorter. Under resan till Göteborg ställs många frågor om processer för segregation och integration i dagens Sverige. more →

Zak Kyes Working With...
Tensta Konsthall 13.6–29.9 2013
Zak Kyes Working With..., brings together a range of works by graphic designer Zak Kyes, as well as works by several of his collaborators—including architects, artists, writers, curators, editors, and other graphic designers—commissioned specifically for the exhibition. The new works all have a special - structural - role in the making of the exhibition, such as the exhibition display, object captions, exhibition poster, audio guide, workshop, lecture, archive, and publication. This way Kyes and his collaborators explore how graphic design today is a practice that both mediates and is mediated by its allied disciplines.more →

Zak Kyes Working With...
Tensta konsthall 13.6–29.9 2013
Zak Kyes Working With... fo?r samman en rad av den grafiska formgivaren Zak Kyes’ egna verk med arbeten av personer som han samarbetat med. Det handlar om arkitekter, konstna?rer, fo?rfatttare, curatorer, fo?rla?ggare och andra grafiska formgivare som har gjort nya verk specifikt fo?r utsta?llningen. De nya verken har alla haft en sa?rskild – strukturell
- funktion i arbetet info?r utsta?llningen: tex utsta?llningsarkitekturen, verkstexter, utsta?llningsaffisch, audioguide, workshop, fo?rela?sningar, arkiv och katalog. Pa? sa? vis underso?ker Kyes och hans samarbetspartners dagens grafiska formgivning som en praktik som ba?de fo?rmedlar och fo?rmedlas av besla?ktade discipliner.
more →

Undoing Property?
Edited by Marysia Lewandowska, Laurel Ptak
With contributions by Agency, David Berry, Nils Bohlin, Sean Dockray, Rasmus Fleischer, Antonia Hirsch, David Horvitz, Mattin, Open Music Archive, Matteo Pasquinelli, Claire Pentecost, Florian Schneider, Matthew Stadler, Marilyn Strathern, Kuba Szreder and Marina Vishmidt. Preface by Binna Choi, Maria Lind, Emily Pethick. Design by Konst & Teknik.

Undoing Property? examines complex relationships inside art, culture, political economy, immaterial production, and the public realm today. In its pages artists and theorists address aspects of computing, curating, economy, ecology, gentrification, music, publishing, piracy, and much more.

Property shapes all social relations. Its invisible lines force separations and create power relations felt through the unequal distribution of what is otherwise collectively produced value. Over the last few years the precise question of what should be privately owned and public­ly shared in society has animated intense political struggles and social movements around the world. In this shadow the publication’s critical texts, interviews and artistic interventions offer models of practice and interrogate diverse sites, from the body, to the courtroom, to the server, to the museum. The book asks why propertization itself has changed so fundamentally over the last few decades and what might be done to challenge it. The "undoing" of Undoing Property? begins with the recognition that something else is possible.

Published by Sternberg Press and Tensta konsthall, June 2013.
more →

What happened with the art of the strike? An art project by Ingela Johansson—English Handout
Tensta Konsthall

Art and Contemporary Critical Practice: Reinventing Institutional Critique
Edited by Gerald Raunig & Gene Ray
"Institutional critique' is best known through the critical practice that developed in the late 1960s and early 1970s by artists who presented radical challenges to the museum and gallery system. Since then it has been pushed in new directions by new generations of artists registering and responding to the global transformations of contemporary life. Interrogating the shifting relations between 'institutions' and 'critique' these essays reflect on the mutual enrichments between critical art practices and social movements and elaborate the conditions for politicized critical practice in the twenty-first century." Published by MayFlyBooks, 2009. Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported.more →

Art Work: A National Conversation About Art, Labor and Economics
Edited by Temporary Services
"Art Work is a newspaper that consists of writings and images from artists, activists, writers, critics, and others on the topic of working within depressed economies and how that impacts artistic process, compensation and artistic property. We can see how the collapse of the economy is affecting everyone. Something must be done. Let's talk. No, it can't wait. Things are bad. We have to work things out. We can only do it together. What do we know? What have others tried? What is possible? How do we talk about it? What are the wildest possibilities? What are the pragmatic steps? What can you do? What can we do?" Published by Half Letter Press, November 2009. FREE. Take a copy. Make an exhibition. Host a discussion in your town. www.artandwork.us.more →

Speak, Memory: on archives and other strategies of (re)activation of cultural memory
Edited by Laura Carderera
Exploring ways of recovering a vanishing history of the Middle East's neglected 20th-century cultural and artistic movements, this book is a synthesis and a further exploration into questions raised during the "Speak, Memory" symposium that took place at the Townhouse Gallery in Cairo on October 28-30, 2010. www.speakmemory.org. With contributions by Kaelen Wilson-Goldie, Hussein Omar, Rasha Salti and Kristine Khouri, Miguel A. López , Claire Hsu, the Editors of Bidoun, Adam Broomberg and Oliver Chanarin, Jesús Carrillo and Mai Elwakil.more →

There is no knife without roses—A (not so) small revolution
Luisa Santos
Essay on Project Morrinho, written in the frame of the project There is no knife without roses, curated by Luisa Santos. As part of What Does Social Practice Do? at Tensta konsthall.more →

There is no knife without roses—Much more than books
Joana Bértholo
Essay on Project Eloísa Cartonera, written in the frame of the project There is no knife without roses, curated by Luisa Santos. As part of What Does Social Practice Do? at Tensta konsthall.more →

The Critical Regionalism Map
Susana Arellano, Kate Dewitt, Erin Sickler
"Applied to artistic production, the idea of critical regionalism suggests that we could learn to identify, develop, and allocate resources within our immediate geographical locales to foster new creative microclimates. The Critical Regionalism map, designed by Susana Arellano, Kate Dewitt and Erin Sickler, utilizes a geographical framework to suggest this alternate type of art economy, one based around collective art spaces, hacker spaces, tool lending libraries, local currencies, and agricultural and energy cooperatives instead of museums, galleries, and art schools. Far from a complete taxonomy of groups or organizations that exhibit values of mutual aid--in the United States, much less worldwide--it is a temporary stand-in for a more complex atlas, that of an as-yet unrealized alternative art economy." www.criticalregionalism.orgmore →

When the Carrot Becomes a Stick: On Recent Trends in Free Labour Economy
The Carrot Workers Collective
The Carrot Workers Collective on interns, workfare, free labour and higher education, British cuts to the art and humanities. Presented as part of the Second Congress of the Free University of Warsaw, December 2010: Creative Industries and Knowledge Factories: Analysis and Resistance.more →

Autonomy Project Newspaper #2 Frameworks
Autonomy Project
"We are living in remarkable times. Our globalised neo-liberal economy has nearly bankrupted itself and we are all now footing the bill. Europe is refragmenting. America's power is waning. Asia's power is waxing and the 'War on Terror' has turned into a pandemic of ideological attrition. It seems highly unlikely that anybody looking back at this moment from some time in the future will even begin to remember the art. That is, of course, unless we do something about it." With contributions by: John Byrne, Charles Esche, Emilio Moreno, Paul Sullivan, Sarah Pierce, Brian Holmes, Steven Ten Thije, Marijke Goeting, Jennifer Smailes, Joanne McClellan, Joana Ozorio de Almeida Meroz, Clare Butcher, Kerstin Niemann, Sean Harvey, Hannah Pierce. Published by Autonomy Project and Onomatopee, 2011. Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Dutch License. www.theautonomyproject.ning.com.more →

Amateurist Network
Edited by Shama Khanna, Caroline Stevenson
Amateurist Network (AN) operates through a series of public meetings with the stated aim of promoting open and critical discussion around the economics of creative practice and cultural production. By examining the position of the artist or cultural worker within precarious and informal working practices the AN aims to define self-organisation through its ability to produce a site of learning rather than by self-reliance. Sharing ideas and experience in this way, the AN hopes to validate self-organisational strategies and strengthen networks within the arts community. www.amateuristnetwork.wordpress.commore →

Konstprogrammet på Stockholm Music & Arts
Tensta konsthall
Tensta konsthall curerar konstprogrammet på Stockholm Music & Arts  3-5.8 2012 på Skeppsholmen, Stockholm. Övriga konstnärer är Lawrence Abu Hamdan (London), Meric Algün Ringborg (Istanbul/Stockholm), Ursula Biemann (Zürich), Marie-Louise Ekman (Stockholm), Giorgio Giusti (Stockholm), Tamara Henderson (Sackville/Stockholm), Hassan Khan (Kairo), Cecilia Nygren (Stockholm), Lisl Ponger (Wien), Public Movement (Tel Aviv), Emily Roysdon (New York/Stockholm), Disa Rytt (Stockholm), Hinrich Sachs (Osnabrück/Basel/Stockholm) och Marika Troili (Stockholm).more →

Open Letter to Labor Servicing the Culture Industry
Arts & Labor
Why is working in the realms of 'culture' and academia so undervalued? Not only by the institutions that hire, but also by the good, committed workers themselves who will step on each other for the next available job? www.artsandlabor.orgmore →

The Sadness of Post-Workerism
David Graeber
"On the 19th of January 2008, several of the heavyweights of Italian post-Workerist theory--Toni Negri, Bifo Berardi, Maurizio Lazzarato, and Judith Revel--appeared at the Tate Modern to talk about art. This is a review..."more →

To Have And To Need Manifesto
Haben und Brauchen
"Haben und Brauchen seek to be advocates in the field of art as well as in art's neighboring occupational fields with a platform for discussion and action. In our opinion, with regard to its social and economic structure, Berlin is still an exception among other cities worldwide. Within the city's historically determined heterogeneity and intermixture of social diversity lies a potential for the future, not a phased-out model from the past. With that said, it is imperative to establish a consciousness and self-concept concerning what distinguishes the forms of artistic production and articulation that have unfolded in Berlin during recent decades and how these forms can be preserved and further developed." Published by Haben und Brachen, Berlin, January 2012.more →

...ment #3 Frag...ment (On Authorship)
Erica Baum, Gavin Brown, Federica Bueti, Federico Campagna, Övül Dormusoglu, Freee, Marc Garrett, Pedro Neves-Marques, Joseph Redwood-Martinez, Vanessa Place, Jan Verwoert, Caleb Waldorf
"Issue 3 of ...ment investigates current debates and practices surrounding the concept of authorship and the possible modes of resistance attached to it. Looking at broad topics such as intellectual property, collectivity, knowledge production and technology, this issue is concerned with the re-articulation of such themes in a transforming political landscape. What is an author and how do we understand authorship and its politics?" Published by ...ment, spring/summer 2012.more →

A Declaration of Principles (for artists, cultural workers, & supporters thereof)
Justin Langlois
"By posting this page, we submit that we are an artist, cultural worker, or a supporter thereof and declare the following: we are no longer interested in participating in consultancies, asset maps, or activities that offer us "promotional opportunities" in absence of clear financial or strategic gain. We will not support the exploitation of artists or other cultural workers or their works for the sole purpose of further municipal or economic planning, fundraising, or marketing. We refuse to acknowledge the existence of the politically-invented term, creative economy, which lumps together practicing artists with video cassette duplication services..." Published by Justin Langlois, 2012.more →

Working Artists and The Great Economy FAQs
W.A.G.E.
Working Artists and the Greater Economy (W.A.G.E.) is a New York-based activist group that focuses on regulating the payment of artist fees by nonprofit art institutions, and establishing a sustainable model for best practices between cultural producers and the institutions which contract their labor. This pamphlet is the seventeenth of the Artists & Activists series, published by Printed Matter, New York, 2012. www.wageforwork.commore →

Conceptualismo y Economía
Sofía Hernández Chong Cuy, Lee Lozano, Seth Price, Mario García Torres & Aaron Schuster, Joe Scanlan
"El título es puntual: Conceptualismo y Economía. La publicación reúne proyectos artísticos--en forma de ensayo, propuesta, guión y manifiesto--que tratan sobre la relación del arte conceptual y la economía. Esta pequeña publicación intenta introducir un puñado de obras que hacen una reflexión crítica y creativa de estos temas." Published by Murmur, 2009.more →

My Creativity Reader: A Critique of Creative Industries
Edited by Geert Lovink & Ned Rossiter
"Within policy and academic circles at least--creative industries operate as a meme that mobilises expectations. The term provokes an interesting range of human responses, from curiosity to outrage and disgust. Creative industries are not simply an empty signifier that grafts on to anything you please. There are contours and forces that guide the creative industries meme in some directions, and not others. We cannot take for granted what 'creative industries' means and consists of. Creative industries are a contested zone in the making. While policy draws on a set of presuppositions around the borderless nature of cultural and economic flows, situated creativity is anything but global. Concepts are always contextual." Published by Institute of Network Cultures, 2007. Creative Commons Attribution Noncommercial No Derivative Works 2.5 Netherlands License.more →

What does an art institution do?: Community Matters—English Handout
Tensta konsthall
To accompany the seminar What does an art institution do?: Community Matters, Thursday 3 May 2012 at Tensta konsthall. Abdellah Karroum on L'appartement 22 in Rabat; Sofia Victorino on the Whitechapel Art Gallery in London. Local respondent: Diana Baldon, Index, Stockholm. On institutional work which relates directly to communities in the immediate vicinity of the institution.more →

What does an art institution do?: Community Matters—Swedish Handout
Tensta konsthall
To accompany the seminar What does an art institution do?: Community Matters, Thursday 3 May 2012 at Tensta konsthall. Abdellah Karroum on L'appartement 22 in Rabat; Sofia Victorino on the Whitechapel Art Gallery in London. Local respondent: Diana Baldon, Index, Stockholm. On institutional work which relates directly to communities in the immediate vicinity of the institution.more →

What does an art institution do?: Size Matters—English Handout
Tensta konsthall
To accompany the seminar What does an art institution do?: Size Matters, Thursday 2 February 2012 at Tensta konsthall. Chris Dercon on Tate Modern, London and Gabi Ngcobo on Center for Historical Reenactments in Johannesburg. Local referent: Kim Einarsson, Konsthall C. On the potentials and problems of large and small scales.more →

What does an art institution do?: Size Matters—Swedish Handout
Tensta konsthall
To accompany the seminar What does an art institution do?: Size Matters, Thursday 2 February 2012 at Tensta konsthall. Chris Dercon on Tate Modern, London and Gabi Ngcobo on Center for Historical Reenactments in Johannesburg. Local referent: Kim Einarsson, Konsthall C. On the potentials and problems of large and small scales.more →

What does an art institution do?: All Over the Place—English Handout
Tensta konsthall
To accompany the seminar What does an art institution do?: All Over the Place, Thursday 29 March 2012 at Tensta konsthall. Sofía Hernández Chong Cuy on the Patricia Phelps de Cisneros Foundation and Kate Fowle on Independent Curators International. Local referent: Lena From, Stockholm Konst. On the mobile institution which works with various partners and sites.more →

What does an art institution do?: All Over the Place—Swedish Handout
Tensta konsthall
To accompany the seminar What does an art institution do?: All Over the Place, Thursday 29 March 2012 at Tensta konsthall. Sofía Hernández Chong Cuy on the Patricia Phelps de Cisneros Foundation and Kate Fowle on Independent Curators International. Local referent: Lena From, Stockholm Konst. On the mobile institution which works with various partners and sites.more →

The New Model: The Model and the City—English Handout
Tensta konsthall
Guide to accompany the seminar The New Model: The Model and the City a seminar on Palle Nielsen's project The Model (Moderna Museet 1968) and Tensta, Sunday 11 March 2012 at Tensta konsthall. With Palle Nielsen, Lars Bang Larsen, Gunilla Lundahl, Erik Stenberg. With pivotal agents from The Model and Action Talk present, this seminar took up the project from the perspective of art and cultural history--looking at how as it was perceived at the time and in its historical context of 1968. The seminar also explored the question of how contemporary experience and theory can inform historical events, which are still important and timely for us today.more →

The New Model: The Model and the City—Swedish Handout
Tensta konsthall
Guide to accompany the seminar The New Model: The Model and the City a seminar on Palle Nielsen's project The Model (Moderna Museet 1968) and Tensta, Sunday 11 March 2012 at Tensta konsthall. With Palle Nielsen, Lars Bang Larsen, Gunilla Lundahl, Erik Stenberg. With pivotal agents from The Model and Action Talk present, this seminar took up the project from the perspective of art and cultural history--looking at how as it was perceived at the time and in its historical context of 1968. The seminar also explored the question of how contemporary experience and theory can inform historical events, which are still important and timely for us today.more →

A Wikipedia Reader: Critical Point of View
Edited by Geert Lovink & Nathaniel Tkacz
"What values are embedded in Wikipedia's software? On what basis are Wikipedia's claims to neutrality made? How can Wikipedia give voice to those outside the Western tradition of Enlightenment, or even its own administrative hierarchies? Critical Point of View collects original insights on the next generation of wiki-related research, from radical artistic interventions and the significant role of bots to hidden trajectories of encyclopedic knowledge and the politics of agency and exclusion. " Published by Institute of Network Cultures, 2011. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.more →

Hinrich Sachs: Kami, Khokha, Bert and Ernie (World Heritage)—English Handout
Tensta konsthall
To accompany the exhibition Hinrich Sachs: Kami, Khokha, Bert and Ernie (World Heritage). Triggered by the children's program, Sesame Street, the project examines questions relating to children, popular culture and the licensing of artistic and intellectual material. What roles are played by imitation, interpretation, emancipation, and cultural translation from one context to another in the educationally highly valued sphere which surrounds children's play? What do these roles mean for popular culture?more →

Hinrich Sachs: Kami, Khokha, Bert och Ernie (världsarv)—Swedish Handout
Tensta konsthall
To accompany the exhibition Hinrich Sachs: Kami, Khokha, Bert and Ernie (World Heritage). Triggered by the children's program, Sesame Street the project examines questions relating to children, popular culture and the licensing of artistic and intellectual material. What roles are played by imitation, interpretation, emancipation, and cultural translation from one context to another in the educationally highly valued sphere which surrounds children's play? What do these roles mean for popular culture?more →

Autonomy Project Newspaper #1 Positioning
Autonomy Project
"Autonomy is a quality. Autonomy is an approach. Autonomy is a structure. Autonomy is a tool. Autonomy is a method. Autonomy is innate. Autonomy is taken. Autonomy is a 'line of flight'. Autonomy is a destination. Autonomy is a group. Autonomy is an individual. Autonomy is subtle. Autonomy is radical. Autonomy is knowledge. Autonomy is action...Autonomy is a word. A word with as many synonyms as it has antonyms. And it is this vast tagging cloud of possibilities which the Autonomy Project aims to map, investigate, work out and push through." With contributions by: Jeroen Boomgaard, Clare Butcher, John Byrne, Juan Cruz, Thomas Lange, Freek Lomme, Sven Lutticken, Becky Shaw, Steven Ten Thije. Published by Autonomy Project and Onomatopee, 2010. Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Dutch License. www.theautonomyproject.ning.com.more →

The Artist's Reserved Rights Transfer And Sale Agreement
Seth Siegelaub
"In 1971 drafted with Bob Projansky, a New York lawyer, after extensive discussions and correspondence with over 500 artists, dealers, collectors, museum people, critics and others involved in the day-to-day workings of the international art world. Designed to remedy some generally acknowledged inequities in the art world, particularly artists' lack of control over the use of their work and participation in its economics after they no longer own it. The Agreement form has been written with special awareness of the current ordinary practices and economic realities of the art world particularly its private, cash and informal nature, with careful regard for the interests and motives of all concerned." Published by Primary Information. www.primaryinformation.org/index.php?/projects/siegelaubartists-rights/.more →

Noise & Capitalism
Edited by Mattin & Anthony Iles
"A tool for understanding the situation we are living through, the way our practices and our subjectivities are determined by capitalism. It explores contemporary alienation in order to discover whether the practices of improvisation and noise contain or can produce emancipatory moments and how these practices point towards social relations which can extend these moments." Contributors: Ray Brassier, Emma Hedditch, Matthew Hyland, Anthony Iles, Sara Kaaman, Mattin, Nina Power, Edwin Prévost, Bruce Russell, Matthieu Saladin, Howard Slater, Csaba Toth, Ben Watson. Published by Arteleku Audiolab (Kritika saila), Donostia-S.Sebastiá, Spain. September 2009. Writers included in this book have different opinions regarding intellectual property. Consult each text to understand the authors' positions. www.arteleku.net/noise_capitalism.more →

Imagine There Is No Copyright And No Cultural Conglomorates Too
Joost Smiers & Marieke van Schijndel
"If we recognize that copyright is unfeasible, and unjustifiable, what should our response be? Copyright provides an investment protection to blockbusters, best sellers and stars. It distorts cultural markets and pushes a wide variety of cultural expressions out of sight. At the same time, cultural conglomerates controlling copyright dominate cultural markets by owning the means of production, distribution, marketing and reception of cultural expressions. From the perspective of democracy and fair competition this type of market control is not to be tolerated. Thus, let us imagine what abolishing copyright would accomplish, while we do not hesitate cutting cultural conglomerates into many pieces. The result is a level playing field in which many, and many more artists can make a decent living. And even more important effect would be the restoration of our public domain of creativity and knowledge." Theory on Demand #4, published by Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2009. Creative Commons Attribution Noncommercial No Derivative Works 3.0 Netherlands License.more →

(Extended) Footnotes On Education
Florian Schneider

"Rather than simply lament the decline of public institutions, the ongoing privatization of knowledge, and the resulting precariousness of access to education, we should challenge ourselves to learn how to respond to the current situation without drowning in it. The discovery of possible points of resistance to these oncoming waves of privatization, appropriation, and commodification has become urgent. The system of public education is threatened by a crisis with multiple sources, a crisis that exceeds the limits of our imagination and is essentially beyond measure since what is put into question is the very idea of measurement and commensurability as such. It is a crisis of property, which has become increasingly "imaginary" in the sense that one can no longer be sure of whether or not it is real." From E-flux Journal #14, March 2010. www.e-flux.com/journals/?user=8398.

more →

Contemporary Art and its Commercial Markets—Preface
Maria Lind
"An attempt to map and analyze one aspect of recent changes in the production and distribution of contemporary art, namely the state of the commercial art market; to put things on the table which have been sensed and guessed at for a while but for "fear of touching" have not been compiled and openly debated. As commerce and recent art are becoming an increasingly intimate and powerful pair, and as the criteria of economic efficiency invade art production as well as curating, it is necessary to scrutinize the mechanisms at play and what they generate. Because there is no denying that the entire world of art is influenced by these mechanisms, regardless of your proximity to or distance from the drama." From Contemporary Art and its Commercial Markets, a report published by Tensta konsthall and Sternberg Press.more →

Shadowboxing #1 What Is an Apparatus?
Marysia Lewandowska & Giorgio Agamben
Artist Marysia Lewandowska's annotations reflect her reading of the text "What Is an Apparatus" by Giorgio Agamben, in response to an invitation from the 2010 graduating students of the MA Curating Contemporary Art course at the Royal College of Art. Published by the Royal College of Art, London 2011. Licensed under Creative Commons Attribution. www.shadowboxing.rca.ac.uk.

 
more →

Bidoun Library—English Handout
Tensta konsthall
To accompany the exhibition Bidoun Library, a mobile library consisting of books, magazines and other printed matter from and about the Middle East.more →

Microhistorias Y Macromundos #3
Edited by Maria Lind
"Abstraction is an important visual strategy first used by the classical avant garde but it is also an aesthetic category. At the same time, abstraction can be described as the quintessential twentieth-century intellectual technique." Selected texts from a reader dealing with abstraction published in conjunction with the exhibition Abstract Possible: The Tamayo Take. Contributors: Maria Lind, Meyer Schapiro, Ina Blom, Sven Lütticken, Liam Gillick, Matias Faldbakken, Emily Roysdon, Irit Rogoff, Nina Möntmann, Anthony Davies, Stephan Dillemuth & Jakob Jakobsen, Gerald Raunig. Published by Museo Tamayo, 2011.more →

Bidoun Library—Swedish Handout
Tensta konsthall
To accompany the exhibition Bidoun Library, a mobile library consisting of books, magazines and other printed matter from and about the Middle East.more →

Ecstatic Resistance
Emily Roysdon
"Ecstatic Resistance is a project, practice, partial philosophy and set of strategies. It develops the positionality of the impossible alongside a call to re-articulate the imaginary. Ecstatic Resistance is about the limits of representation and legibility--the limits of the intelligible, and strategies that undermine hegemonic oppositions. It wants to talk about pleasure in the domain of resistance--sexualizing modern structures in order to centralize instability and plasticity in life, living, and the self. It is about waiting, and the temporality of change. Ecstatic Resistance wants to think about all that is unthinkable and unspeakable in the Eurocentric, phallocentric world order." Published by Grand Arts, 2009. www.emilyroysdon.com.more →

Abstract Possible: The Stockholm Synergies—English Handout
Tensta konsthall
To accompany the exhibition Abstract Possible: The Stockholm Synergies featuring work by Doug Ashford, Claire Barclay, José León Cerrillo, Yto Barrada, Matias Faldbakken, Priscila Fernandes, Zachary Formwalt, Liam Gillick/Anton Vidokle, Goldin+Senneby, Wade Guyton, Iman Issa, Gunilla Klingberg, Dorit Margreiter, Åsa Norberg/Jennie Sundén, Mai-Thu Perret, Falke Pisano, Walid Raad, Emily Roysdon, Tommy Støckel, Mika Tajima, Haegue Yang.more →

Abstract Possible: The Stockholm Synergies—Swedish Handout
Tensta konsthall
To accompany the exhibition Abstract Possible: The Stockholm Synergies featuring work by Doug Ashford, Claire Barclay, José León Cerrillo, Yto Barrada, Matias Faldbakken, Priscila Fernandes, Zachary Formwalt, Liam Gillick/Anton Vidokle, Goldin+Senneby, Wade Guyton, Iman Issa, Gunilla Klingberg, Dorit Margreiter, Åsa Norberg/Jennie Sundén, Mai-Thu Perret, Falke Pisano, Walid Raad, Emily Roysdon, Tommy Støckel, Mika Tajima, Haegue Yang.more →

European Cultural Policies 2015: A Report with Scenarios on the Future of Public Funding for Contemporary Art in Europe
Edited by Maria Lind & Raimund Minichbauer
"It is 2015. Art is almost completely instrumentalised--regardless of whether its financing is private or public. Art services either national or European interests, where it is especially useful in the construction or reinforcement of specific identities. At the same time, art is a desirable commercial product. It is ideal for collecting and it contributes to regional development whilst providing society with new creative employment opportunities. Visiting art museums and centres is a popular, easily digested leisure activity. In 2015 art is also used to stave off undesirable fascistic and nationalistic tendencies in society." Published by IASPIS and EIPCP, 2005. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 & Attribution-NonCommercial- ShareAlike 2.5.more →