Öppet på Tisdag 11—17 Tensta konsthall
Vi använder cookies för funktions- och översättningsändamål.
Läs mer

Utställningar

Jean-Baptiste Béranger
Jean-Baptiste Béranger
Mining Life

Pågår till 28.1 2024
Mining Life är en utställning av konstnären Oscar Lara (Stockholm/Lima) och i centrum står en kuliss-stad, en grupp gatukomiker och ett antal kulturhistoriskt explosiva textilier. Höstens utställning på Tensta konsthall börjar i Madre de Dios, en region i peruanska Amazonas där Oscar Lara tillbringade sin barndoms somrar.

Projektet Preventive Custody (2018—2023) bygger på minnen och berättelser från de mikro-samhällen som vuxit upp kring den illegala guldindustrin i området, förmedlade av en grupp kvinnor som sugits in i trafficking-industrins toxiska nätverk.

Utställningsbilder: Jean-Baptiste Béranger

För skolor, läs mer här.

Pågår till 28.1 2024 →
Ett politiskt klassrum av Apolonija Šušteršič
Ett politiskt klassrum av Apolonija Šušteršič
Ett politiskt klassrum

Pågår till 31.12 2024
Det politiska klassrummet på Tensta konsthall tar plats i ett utrymme som redan används för workshops, en plats där Kvinnocafét och Språkcafét (en del av Silent University av Ahmet Ögut) regelbundet träffas. Därför var det viktigt att människor som använder utrymmet skulle involveras — och tycka till om rummet de redan använde.

Pågår till 31.12 2024 →
Tidigare
Porträtt av en rörelse

18.3—27.8 2023

Aktiviteter

På gång
Tensta konsthall erbjuder skolor gratis visningar och skapande verksamhet. Under hösten tar vi oss an Oscar Laras utställning Mining Life som innefattar scenografier, serier, film och ljud. Ta med din klass och få en guidad visning eller en workshop där vi jobbar med att göra serier, tecknade berättelser och egna zines med inspiration från utställningen. Kostnadsfritt!

Detta erbjuder konsthallen:

Allmänna visningar
Under de allmänna visningar ger vi en allmän introduktion till konsthallen och/eller en visning av vår aktuella utställning. Det går även att boka en mer tematisk eller fördjupad visning. Visningarna är kostnadsfria för låg- mellan och högstadiet, gymnasiet och SFI och kan erbjudas inom ramen för konsthallens öppettider som är tisdag till fredag, 11.00—17.00.

- En visning pågår mellan 30—45 min med max 30 pers/visning.
- En workshop pågår mellan 60—90 min med max 30 pers/workshop beroende på upplägg. Material ingår i workshops.

Högskoleförberedande utbildningar och vuxenutbildningar, YH- och konst och kulturutbildningar är alltid välkomna att boka in visningar och workshops.

Utställningsbaserade visningar och workshops för Mining Life

Med textil som tecken
Vi tittar närmare på reproduktionerna av de berömda 2000 år gamla Paracas-textilierna som återskapats och visas i utställningen Mining Life och angriper utställningen med fokus på textilt hantverk och kulturarvets betydelse. Kan kulturella objekt få sin betydelse genom att särskiljas från sitt sammanhang?

Workshop: Skapa en superstor teckning! (för låg- och mellanstadiet, tid 60—90 min)
Tillsammans gräver vi djupare i höstens utställning Mining Life av Oscar Lara och skapar en gemensam stor serieteckning utan början och slut. Vi jobbar med materialet tusch, kol och textil.

Workshop: Skapa en serie! (för högstadiet och gymnasiet, tid 60—90 min)
Med inspiration från höstens utställning får eleverna prova på att arbeta grafiskt med serieskapande på plats i konsthallen. Varje strip eller ruta blir en del av ett gemensamt zine som går att följa digitalt och analogt.

Workshop: Experimentellt (för alla, tid 60—90 min)
I denna workshop kan allt hända. Vi använder slumpen som metod och utgår från ett ord, en form, ett material eller en del av en utställning och arbetar undersökande och praktiskt på plats i konsthallen.

För frågor om pedagogik och skolprogram: anna-stina@tenstakonsthall.se
Boka visning: info@tenstakonstall.se

Mer om aktiviteten
Konstnären Ylva Westerlund håller i en kurs i serieteckning där deltagarna får lära sig att teckna miljöer, figurer, använda text och prova på olika seriestilar. Med utgångspunkt i Oscar Laras utställningen Mining Life och serietecknaren Jésus Cossios verk i samma utställning undersöker vi hur serie-stilen kan användas för att återberätta eller uppfinna historier.

Ylva Westerlund är utbildad vid Malmö Konsthögskola och numera boende i Tensta. Hon har tidigare visat verk på Tensta konsthall genom utställningarna Den Nya Hjorden 2017, och Phantoms of the Commons, 2021.

Kursen är gratis!

Ålder: Från 13 år
Datum: 3.1—5.1 2024
Tid: 13.00—16.00

Anmäl dig senast den 29 december till anna-stina@tenstakonsthall.se

Kursen genomförs med stöd av Familjebostäder.

Mer om aktiviteten
Alltid
Varje tisdag och torsdag möts kvinnor från Järvaområdet på Tensta konsthall för att arbeta med olika typer av hantverk och slöjd. Genom det gemensamma handarbetet möjliggörs ett tryggt rum där samtalet och utbytet av erfarenheter står i centrum. Det hantverkskunnande som kvinnorna i gruppen redan besitter plockas upp och lärarrollen alternerar. På så sätt delas kunskap kring tekniker som broderi, smycketillverkning, stickning och virkning. På plats träffar kvinnorna konstnärer på besök och en gång i månaden görs utflykter till olika hantverkssäten, museer och organisationer i Stockholm. Muna Alyaqoobi leder Kvinnocaféet.
Mer om aktiviteten
Språkcaféet öppet för dem som vill lära sig grunderna i svenska och arabiska språket men också träffa nya vänner och dela erfarenheter och tankar. Särskilt välkomna är deltagare som står utanför det svenska utbildningssystemet i väntan på asyl. Under träffarna övar vi oss i grammatik, umgås, läser enkla böcker och gör konversationsövningar. Vi söker alltid nya, svensktalande volontärer.

Är du intresserad av att vara med?
Hör av dig till Fahyma Alnablsi: fahyma@tenstakonsthall.se

På sommarhalvåret flyttar Språkcaféet ut till vår kolonilott, vårt utomhusklassrum. Språkcaféet görs som en del av The Silent University, en autonom kunskapsplattform för asylsökande, flyktingar och papperslösa initierat av konstnären Ahmet Ögüt (www.thesilentuniversity.org)

Mer om aktiviteten
Konstverandan är öppen juni till augusti tre dagar i veckan; tisdagar, onsdagar och torsdagar. Här kan man pröva på olika textila tekniker och göra ny bekantskaper. Du behöver inte ha handarbetat förut. Konstverandan leds av pedagoger från Hemslöjden i Stockholms Län i samarbete med Kvinnocafét. Vi lär av varandra. Varje sommar arbetar vi med en speciell teknik eller ett särskilt material tillsammans.

Kontakt: muna@tenstakonsthall.se

Mer om aktiviteten
Medborgare till medborgare syftar till att skapa en mötesplats för nyanlända som behöver stöd och kunskap om samhället i Sverige. En rådgivningsverksamhet som kan handla om allt från myndighetskontakter och språkträning, till att förmedla kontakt mellan personer med liknande bakgrund. Med utgångspunkt i konsthallens program möts också gruppen i gemensamma samtal om konst och samhällsfrågor. Under ledning av Fahyma Alnablsi. För anmälan och info kontakta fahyma@tenstakonsthall.se
Mer om aktiviteten
FEINART - The Future of European Independent Art Spaces in a Period of Socially EngagedArt.
Det EU-finansierade projektet FEINART 2020-2024 består av ett omfattande samarbete mellan forskningscentra inom politisk filosofi, konstteori och kulturförvaltning samt den oberoende europeiska konstsektorn. Projektet är den första tvärvetenskapliga och holistiska undersökningen av den socialt engagerade konsten i Europa och dess demokratiska roll och funktion. 11 forskare förses med relevanta akademiska och icke-akademiska färdigheter för att engagera sig i utmaningarna i detta nya konstnärliga och kulturella landskap. Universiteten som ansvarar för det akademiska avhandlingsarbetet är Wolverhampton University (UK), Zeppelin University (DE), Edinburgh University (UK) och Iceland Universily(IS). FEINART - The Future of Independant Art Spaces in a Period of Socially Engaged Art är en del av European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme, the MarieSkłodowska-Curie grant. Förutom Tensta konsthall deltar följande institutioner: BAK (NL); State of Concept (GR); Vessel (IT); Tranzit.ro (RO) samt Biennale Warsaw (PL).

Mer om aktiviteten
Är du lärare? Välkommen med din klass på visning av våra aktuella utställningar. Vi anpassar nivå och kan även erbjuda workshops. Kontakta Anna-Stina: anna-stina@tenstakonsthall.se
Mer om aktiviteten

Arkiv

Vad
När
Sök med nyckelord