Öppet på Tisdag 11—17 Tensta konsthall
Vi använder cookies för funktions- och översättningsändamål.
Läs mer
till aktiviteter till arkivet

Skolprogram för Mining Life

6.10 2023—28.1 2024
Anna-Stina Ulfström: anna-stina@tenstakonsthall.se

Tensta konsthall erbjuder skolor gratis visningar och skapande verksamhet. Under hösten tar vi oss an Oscar Laras utställning Mining Life som innefattar scenografier, serier, film och ljud. Ta med din klass och få en guidad visning eller en workshop där vi jobbar med att göra serier, tecknade berättelser och egna zines med inspiration från utställningen. Kostnadsfritt!

Detta erbjuder konsthallen:

Allmänna visningar
Under de allmänna visningar ger vi en allmän introduktion till konsthallen och/eller en visning av vår aktuella utställning. Det går även att boka en mer tematisk eller fördjupad visning. Visningarna är kostnadsfria för låg- mellan och högstadiet, gymnasiet och SFI och kan erbjudas inom ramen för konsthallens öppettider som är tisdag till fredag, 11.00—17.00.

- En visning pågår mellan 30—45 min med max 30 pers/visning.
- En workshop pågår mellan 60—90 min med max 30 pers/workshop beroende på upplägg. Material ingår i workshops.

Högskoleförberedande utbildningar och vuxenutbildningar, YH- och konst och kulturutbildningar är alltid välkomna att boka in visningar och workshops.

Utställningsbaserade visningar och workshops för Mining Life

Med textil som tecken
Vi tittar närmare på reproduktionerna av de berömda 2000 år gamla Paracas-textilierna som återskapats och visas i utställningen Mining Life och angriper utställningen med fokus på textilt hantverk och kulturarvets betydelse. Kan kulturella objekt få sin betydelse genom att särskiljas från sitt sammanhang?

Workshop: Skapa en superstor teckning! (för låg- och mellanstadiet, tid 60—90 min)
Tillsammans gräver vi djupare i höstens utställning Mining Life av Oscar Lara och skapar en gemensam stor serieteckning utan början och slut. Vi jobbar med materialet tusch, kol och textil.

Workshop: Skapa en serie! (för högstadiet och gymnasiet, tid 60—90 min)
Med inspiration från höstens utställning får eleverna prova på att arbeta grafiskt med serieskapande på plats i konsthallen. Varje strip eller ruta blir en del av ett gemensamt zine som går att följa digitalt och analogt.

Workshop: Experimentellt (för alla, tid 60—90 min)
I denna workshop kan allt hända. Vi använder slumpen som metod och utgår från ett ord, en form, ett material eller en del av en utställning och arbetar undersökande och praktiskt på plats i konsthallen.

För frågor om pedagogik och skolprogram: anna-stina@tenstakonsthall.se
Boka visning: info@tenstakonstall.se
Mining Life