Öppet på Måndag 11—17 Tensta konsthall
Vi använder cookies för funktions- och översättningsändamål.
Läs mer
till aktiviteter till arkivet

Skolprogram för Mining Life

6.10 2023—18.2 2024
Anna-Stina Ulfström: anna-stina@tenstakonsthall.se

Tensta konsthall erbjuder skolor gratis visningar och skapande verksamhet för skolor i Järvaområdet. Under hösten tar vi oss an Oscar Laras utställning Mining Life som innefattar scenografier, serier, film och ljud. Ta med din klass och få en guidad visning eller en workshop där vi jobbar med att göra serier, tecknade berättelser och egna zines med inspiration från utställningen.

Högskoleförberedande utbildningar och vuxenutbildningar, YH- och konst och kulturutbildningar är alltid välkomna att boka in visningar och workshops.

Detta erbjuder konsthallen:

Guidad visning
Under de guidade visningarna ger vi en allmän introduktion till konsthallen och/eller en visning av vår aktuella utställning. Det går även att boka en mer tematisk eller fördjupad visning. Visningarna är kostnadsfria för för skolor i Järvaområdet, konstskolor och SFI och kan erbjudas inom ramen för konsthallens öppettider, tisdag—fredag kl. 11.00—17.00.

En visning pågår i ungefär 40 minuter för max 30 personer per visning.
En workshop pågår mellan 60—90 min för max 30 personer per workshop beroende på upplägg. Material ingår i workshops.

Utställningsbaserade visningar och workshops för Mining Life

Workshops (60—90 min)


För låg- och mellanstadiet
Skapa en superstor teckning – Tillsammans gräver vi djupare i höstens utställning Mining Life av Oscar Lara och skapar en gemensam stor serieteckning utan början och slut. Vi jobbar med materialet tusch, kol och textil.

För högstadiet och gymnasiet
Skapa en serie – Med inspiration från höstens utställning får eleverna prova på att arbeta grafiskt med serieskapande på plats i konsthallen. Varje strip eller ruta blir en del av ett gemensamt zine som går att följa digitalt och analogt.

För alla
Med textil som tecken – Vi tittar närmare på reproduktionerna av de berömda 2000 år gamla Paracas-textilierna som återskapats och visas i utställningen Mining Life och angriper utställningen med fokus på textilt hantverk och kulturarvets betydelse. Kan kulturella objekt få sin betydelse genom att särskiljas från sitt sammanhang?

För alla
Experimentellt I denna workshop kan allt hända. Vi använder slumpen som metod och utgår från ett ord, en form, ett material eller en del av en utställning och arbetar undersökande och praktiskt på plats i konsthallen.

Kostnad
Guidad visning av aktuell utställning (40 min) – 700 kr
Visning och workshop (60—90 min) – 900 kr

Visningar erbjuds inom ramen för konsthallens öppettider, tisdag—fredag kl. 11.00—17.00.
Gratis för skolor i Järvaområdet, konstskolor och SFI.

För frågor om pedagogik och skolprogram: anna-stina@tenstakonsthall.se
Boka guidad visning: info@tenstakonstall.se
Mining Life