Öppet på Måndag 11—17 Tensta konsthall
Vi använder cookies för funktions- och översättningsändamål.
Läs mer
till aktiviteter till arkivet

Samarbetsprojekt med Anna Whitlocks gymnasium

20.2—5.3 2024, 11:00— 17:00
Anna-Stina Ulfström: anna-stina@tenstakonsthall.se

Under sju veckor har elever från Estetiska programmet åk 2 på Anna Whitlocks gymnasium undersökt konstnärliga uttryck genom olika sinnen och material. Som del av projektet hölls en workshop på Tensta konsthall där eleverna fick fånga upp ljudspår från Tensta som sedan omformades till icke-föreställande tuschmåleri.

De arbetade också utifrån luktminnen tolkade genom mönster, färg och form presenterade i små leporellos. Eleverna arbetade sedan vidare med gestaltande arbete i Bild och Form kurser på skolan där de fick i uppdrag att omformulera en upplevd händelse, från en människas liv, till en serie och en abstrakt skulptur. Utifrån en kort intervju gavs eleverna en historia att förvalta och gestalta. Utmaningen i arbetet fanns i att uttrycka sig i form och färg—med bildsekvenser och kommunicerande ytor—bortom ordet.

Projektet kommer att presenteras i en utställning som pågår mellan den 20 februari och avslutas med en finissage den 5 mars kl. 15.00—17.00.

Ingen föranmälan krävs.

Välkomna!
Samarbetsprojekt med Anna Whitlocks Gymnasium. Foto: Wasim Harwill