Get Adobe Flash player
En visuell framställning av föränderliga infrastrukturer som understödjer konstvärlden i allmänhet och Tensta konsthall i synnerhet. Skapad av Metahaven.
Today: lidl

Next →

nu

Kommande utställning
10.6–25.9 2016
Viet Nam Diskurs Stockholm av
Marion von Osten med Peter Spillmann


Kommande utställning
10.6–25.9 2016
Det frodas i framtiden av Ingela Ihrman


8.12 2015–10.6 2016
Space
I Miss You, I Miss You,
'Till I Don't Miss You Anymore 

av Flaka Haliti


20.6–22.6
Konstkollo:
Kojbyggarkollo med Stefan Petersson
8.8–12.8
Konstkollo:
Målerikollo med Filippa Arrias


Tisdagar 14:00
Kvinnocafé


Fredagar och söndagar, 14:00–17:00
The Silent University: Språkcafé


Pågående
Nyhetsbyrån


Viet Nam Diskurs av Marion von Osten med Peter Spillmann

10.6–25.9 2016 Viet Nam Diskurs Stockholm. Marion von Osten i samarbete med Peter Spillmann, Center for Post-Colonial Knowledge and Culture, som en del av Eros-effekten: Konst, solidaritetsrörelser och kampen för social rättvisa.mer →

Det frodas i framtiden av Ingela Ihrman

10.6–25.9 2016 
I Ingela Ihrmans säregna bildvärld antar växter mänskliga egenskaper och nya mytologier växer fram i snåren. Ihrman intresserar sig för hur människan samspelar med andra arter. Vilken social betydelse har djur och växter i våra liv? Vilka berättelser skapas kring de besvärliga arterna, kring skadedjuren och ogräset?mer →

Space: Flaka Haliti

8.12 2015–10.6 2016 Space: I Miss You, I Miss You, 'Till I Don't Miss You Anymore 
av Flaka Haliti. Kärlekens färg är röd brukar det heta. I Flaka Halitits flerkanaliga videoinstallation I Miss You, I Miss You, 'Till I Don't Miss You Anymore (2012) är den emellertid även gul och grå. Gul som i bästa fall något löftesrikt, soligt, men också som i trafikljusets väntande färg. Det osäkra tillståndet. Att göra sig beredd på besked. Grå som i vardagens färg. Ett slags icke-färg, tomhet, kärleken när den tar slut.mer →

Marie-Louise Ekman på turné

30.1–24.4 2016 Marie-Louise Louise: Konst och film på Bohusläns museum. Delar av Göra som man vill visas även på Bohusläns museum. Utställningen är producerad av Gävle konstcentrum i samarbete med filmbolaget Hinden och Tensta konsthall.mer →

Katitzis resa genom Sverige på turné

25.1–5.6 2016 Katitzis resa genom Sverige, som producerades och visades på Tensta konsthall 2012, är återigen aktuell som vandringsutställning i samarbete med Folkets Hus och Parker.mer →

Eros-effekten: Konst, solidaritetsrörelser och kampen för social rättvisa

Eros-effekten: Konst, solidaritetsrörelser och kampen för social rättvisa. Symposiet utgör startpunkten för en flerårig studie av förhållandet mellan konst och solidaritetsrörelser som manifesteras i form av utställningar, workshops, presentationer, filmvisningar m m. I en tid då fascistiska partier vinner mark i Europa och samhällsklimatet blir allt hårdare, vill vi återvända till begreppet solidaritet för att pröva dess giltighet idag. Har solidaritetsbegreppet en framtid eller måste vi hitta nya sätt för att beskriva samtidens politiska organisering och kamper? Vad innebär det att inse allvaret i en situation och hur agerar man därefter?mer →

Tensta museum: Fortsättning

Tensta museum: Fortsättning följer upp den uppmärksammade utställningen Tensta museum: Rapporter från nya Sverige, om historia och minne i Tensta. Efter höstavdelningen (26.10 2013–13.1 2014) och våravdelningen (18.1–18.5 2014) samt filialer under samma period på Stockholms Stadsmuseum och Stockholms Medeltidsmuseum, fortsätter ortens eget museum att vara en given del av konsthallens verksamhet.mer →

Kvinnocafé

Tisdagar 14:00 Varje tisdag eftermiddag möts kvinnor från Järvaområdet på Tensta konsthall för att arbeta med olika typer av hantverk och slöjd. Genom det gemensamma handarbetet möjliggörs ett tryggt rum där samtalet och utbytet av erfarenheter står i centrum. Det hantverkskunnande som kvinnorna i gruppen redan besitter plockas upp och lärarrollen alternerar. På så sätt delas kunskap kring tekniker som smycketillverkning, stickning och virkning.mer →

Tensta Talks: Symposium Eros-effekten: Ljuddokumentation

Ljuddokumentation Symposium: Eros-effekten: Konst, solidaritetsrörelser och kampen för social rättvisa som ägde rum lördag 17.10, 10:00–18:00. Symposiet utgjorde startpunkten för Eros-effekten: Konst, solidaritetsrörelser och kampen för social rättvisa, en flerårig studie av förhållandet mellan konst och solidaritetsrörelser som manifesteras i form av utställningar, workshops, presentationer, filmvisningar m m. I en tid då fascistiska partier vinner mark i Europa och samhällsklimatet blir allt hårdare, vill vi återvända till begreppet solidaritet för att pröva dess giltighet idag. Har solidaritetsbegreppet en framtid eller måste vi hitta nya sätt för att beskriva samtidens politiska organisering och kamper? Vad innebär det att inse allvaret i en situation och hur agerar man därefter?mer →

Tensta konsthalls textpris 2016

För tredje året i rad delar Tensta konsthall ut ett textpris till unga i åldern 15–25 år som är bosatta i Stockholms ytterstadsområden. Textens form är inte given: det kan vara en novell, dagboksanteckning eller essä likväl som en raptext, dikt eller vardagsbetraktelse. Det viktiga är att historier får en chans att formuleras och komma ut snarare än korrekt grammatik och felfri svenska. Priset vill främja unga personers språkintresse och lusten att klä sin egen verklighet, sina tankar och föreställningar i ord. Det är den formulerade tillvaron som skapar klara konturer.mer →

Nyhetsbyrån

Pågående Nyhetsbyrån, långsiktig satsning för unga som är intresserade av journalistik, där olika former av dokumentärt berättande undersöks och praktiseras. Deltidskursen riktar sig till unga i åldern 18–26 år och är ett samarbete med JMK vid Stockholms universitet och GDI, Grafisk design & Illustration vid Konstfack. Genom att låna metoder från konsten möjliggörs ett arbetssätt som går emot den sensationsartade medielogiken och istället arbetar för eftertanke och reflektion.mer →

Konstdetektiverna

Pågående Projektet Konstdetektiverna fokuserar på skolkonst i Tensta och är ett samarbete med Stockholm konst, konstnären Pia Sandström, arkitekten Stefan Petersson och Tenstas kommunala skolor. I rollen av konstdetektiver får elever och lärare ta reda på vilken konst som går att finna på den egna skolan,
 t ex i skolmatsalen, korridorer, källare, lärarrum och på skolgården. Har vi sett de här konstverken förut? Vilka är konstnärerna bakom? Vad har vi för relation till dem?mer →

Headless

Vad har ett skumt offshoreföretag, hemliga konstnärer, spökskrivare och fransk filosofi med varandra att göra? I den nyutkomna deckaren Headless är inga möten otänkbara. Romanen är utgiven av Tensta konsthall, Triple Canopy (New York) och Sternberg Press (Berlin) och utgör slutfasen på ett nio år långt performance om statssuveränitet, övervakning och strategier för undandragande, initierat av konstnärsduon Goldin+Senneby.mer →

Konstkollo

Under skolloven arrangerar Tensta konsthall dagkollon för barn och unga i åldrarna 10-19 år. 

mer →

Tarek Atoui de:tune Järva

Pågående Konstnären och musikern Tarek Atouis arbete tar avstamp i musikgenren tarab och annan klassisk arabisk musik. Det är en historia som är sparsamt dokumenterad men som Atoui, utbildad inom elektroakustisk musik och ljudkonst, fångat upp under
 de senaste åren. I Tensta bygger han under sex månader ett sorts levande
arkiv tillsammans med musiker och musikintresserade i lokalområdet. Det är en upplevelsebank vars ständiga förändring och förädling sker via 
möten, gemensamma lyssningsstunder, improvisationskonserter och samtal om musik. Allt utmynnar i olika spellistor som man kan ta del av i konsthallens café samt spelningar som ägt rum på Stockholm Music & Arts och Tensta Marknad. Deltagarnas skilda musiktraditioner blir ett uttryck för Järvafältets varierade musikaliska identitet. mer →

Tensta konsthalls textpris

För andra året i rad delar Tensta konsthall ut ett textpris till unga personer med koppling till Tensta. Priset syftar till att uppmuntra kreativt skrivande och bidra med nya berättelser från området. Temat i år är ”platsen där jag bor”. Juryn består av Augustpristagaren Lena Andersson, poeten Meron Mangasha, förläggaren Björn Linnell, journalisten Rouzbeh Djalaie, Tal Lewinsky från Tensta bibliotek och Emily Fahlén från Tensta konsthall.
mer →

Visningar

Allmänna visningar hålls varje torsdag och lördag 14:00.mer →

Brunch

En söndag i månaden serverar konsthallens café Auel sin uppskattade veganbrunch, med östafrikanskt tema.

mer →

Art and the F Word: Reflections on the Browning of Europe


Med fokus på fascismens skrämmande utbredning i Europa pekar boken Art and the F W ord: Reflections on the Browning of Europe
 på olika bidrag på konstens kraft att föreställa sig framtider bortom dagens situation och det som kan uppfattas som oåterkalleligt. Bidragen från kulturkritikern Boris Buden, curatorerna Jelena Vesic och Barnabas Benczik och konstnärerna Lawrence Abu Hamdan
 och Petra Bauer skapar och formulerar motståndskraftiga och konstruktiva möjligheter för konstnärligt och socialt arbete. Politikens språk och filosofi undersöks, men också populistiska tendenser, sociala kontexter, media, vetenskap och estetik.

mer →

The Silent University: Språkcafé

Fredagar och söndagar 14:00–17:00 Språkcaféet är öppet för dem som vill lära sig grunderna i svenska och arabiska språket men också träffa nya vänner och dela erfarenheter och tankar. Särskilt välkomna är deltagare som står utanför det svenska utbildningssystemet i väntan på asyl. Under träffarna övar man sig i grammatik, umgås, läser enkla böcker och gör konversationsövningar. Till hösten söker språkcafét svensktalande volontärer. Är du intresserad av att vara med? Hör av dig till Fahyma Alnablsi:  fahyma@tenstakonsthall.se.

mer →

Klister-rapport: Inga undantag

Inga undantag är namnet på en ny rapport författad av Mikael Löfgren, och framtagen av Klister, ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonsthallar i Sverige. I rapporten argumenterar Löfgren för att de krav på mätbarhet och omedelbara siffror som kännetecknar vår tids kulturdiskurs inte lämpar sig för att utvärdera det arbete som bedrivs på landets mindre konstinstitutioner.mer →

Läxläsning med Individuell människohjälp

Onsdagar 16:30-18:30 Individuell Människohjälp (IM) har sedan 1990-talet arrangerat läxhjälp på Tensta bibliotek och under hösten etableras verksamheten även på Tensta konsthall. Läxhjälpen drivs med frivillighet i fokus där volontärer ger ett kompletterande stöd i skolarbetet främst till barn och unga i stadsdelen. Syftet har sedan starten varit att främja utbildning på lika villkor, oavsett modersmål. Läxhjälpen riktar sig till ungdomar i närområdet 11-20 år och äger rum i konsthallens klassrum.mer →

The Silent University

The Silent University är initierat av konstnären Ahmet Ögüt och startade i Stockholm som en del av Tensta museum: Rapporter från nya Sverige hösten 2013. The Silent University är en alternativ kunskapsplattform som drivs av och för asylsökande, papperslösa och flyktingar som har en examen från hemlandet men som inte har möjlighet att utöva sitt yrkeskunnande i Sverige. Projektet syftar till att reaktivera den tystade kunskapen och peka på ett systematiskt misslyckande. www.thesilentuniversity.orgmer →

KLISTER

Från och med september 2012. Nätverket Klister är ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonstinstitutioner i Sverige. Klister vill belysa samtidskonstens och de mindre samtidskonstinstitutionernas funktion i samhället.

mer →


Syskonsthallarna

Pågående Nätverket för syskonsthallar i Stockholm. 
Syskonsthallarna är namnet på ett nätverk av mindre samtidskonsthallar i Stockholm: Botkyrka konsthall, Konsthall C, Marabouparken och Tensta konsthall. Konsthallarna träffas med jämna mellanrum för att utbyta idéer och organisera kulturpolitiskt angelägna event. Under 2012 arrangerade konsthallarna en serie utfrågningar för att belysa och diskutera rådande kulturpolitik och konstinstitutioners och konstnärers möjligheter till finansiering. Frågor om gentrifiering och ”de kreativa näringarna” fortsätter att vara högaktuella ämnen när syskonsthallarna träffas.mer →

Cluster

Pågående Cluster är ett nätverk bestående av åtta institutioner och organisationer som samtliga arbetar med samtidskonst och som verkar i bostadsområden i ytterkanten av europeiska städer, samt en i Israel. Var och en arbetar aktivt med förhållandet till det egna området och de specifika förutsättningar som följer med det.

mer →

Den nya modellen

2011– Lars Bang Larsen, Magnus Bärtås, Ane Hjorth Guttu, Dave Hullfish Bailey, Hito SteyerlDen nya modellen, som inleddes 2011 på Tensta konsthall, kommer under loppet av två år—med deltagare som Lars Bang Larsen, Magnus Bärtås, Ane Hjorth Guttu, Dave Hullfish Bailey och Hito Steyerl—att undersöka arvet från Modellen: En modell för ett kvalitativt samhälle i en rad projekt, seminarier, workshops och utställningar.

mer →

Modeprojektet

Pågående Mode förs in i ett större sammanhang med identitet och kvinnligt nätverkande.

mer →

Café

Pågående I Tensta konsthalls café serveras mat och fika med inspiration från hela världens kök. Här finns också wifi för caféets gäster, leksaker för barnen och svenska och internationella konsttidskrifter.

mer →

Gunilla Klingberg: Brand New View – Tensta

Pågående På de två främre fönstren i Tensta centrum finns Gunilla Klingbergs konstverk Brand New View – Tensta, som är ett nytt verk i en serie installationer bestående av utklippt folie på fönster. För Abstract Possible: The Stockholm Synergies har hon gjort en ny version av Brand New View, baserad på logotyper funna i Tensta centrum, t ex från livsmedelsbutiken Matvärlden och snabbmatsrestaurangen Tasty Fried Chicken.

mer →

Wade Guyton: Utan titel

Pågående Golvet i Tensta konsthalls stora utställningsrum är ett verk av konstnären Wade Guyton (New York). De konstnärliga produktionsmedlen, 
i synnerhet måleriets produktionsmedel, står i fokus för många av Guytons verk. Verket Utan titel (2010) återskapar golvet i hans förra ateljé.

mer →

Tommy Støckel: workshop med Ross Tensta gymnasium och KTH Tensta

Pågående I vinterträdgården på Ross Tensta gymnasium visas resultatet av den workshop som konstnären Tommy Støckel gjorde i december 2011 tillsammans med elever från Ross Tensta gymnasium och studenter på KTH Tensta i samarbete med Tensta konsthall. Workshopen genomfördes i samband med utställningen Abstract Possible: The Stockholm Synergies, där Tommy Støckel deltog med verket In My Mind This Goes on Forever (2012).

mer →

Hemsida

Pågående Tillsammans med Amsterdambaserade designduon Metahaven och programmerare Henrik van Leeuwen utvecklar Tensta konsthall både en ny hemsida och en kommunikationsstrategi som är specifik för konsthallen och dess program. Curator Laurel Ptak.

mer →

Artitektonisk utformining: Nikolaus Hirsch

Pågående Den nya rumsliga utformningen på Tensta konsthall har utvecklats av arkitekt Nickolaus Hirsch. Filippa Stålhane har utvecklat detaljer.

mer →

bokshop

I bokshopen på Tensta konsthall finns ett välsorterat urval av konstböcker och publikationer. I webbshopen återfinns de böcker som konsthallen varit med och publicerat.

För beställning: info@tenstakonsthall.se
Titel: Selected Maria Lind Writing
Pris: 150 kr
Redaktör: Maria Lind
Skribenter: Beatrice von Bismarck, Ana Paula Cohen, Liam Gillick,
Förlag: Sternberg Press
År: 2010
Sidor: 413
Titel: Contemporary Art and its Commercial Markets: A Report on Current Conditions and Future Scenarios
Pris: 200 kr
Redaktörer: Maria Lind, Olav Velthuis
Skribenter: Stefano Baia Curioni, Karen van den berg/ursula pasero, Isabelle Graw,
Goldin+Senneby, Noah Horowitz, Suhail Malik/Andrea Philips, Alain Quemin, Olav Velthuis
Förlag: Tensta Konsthall, Sternberg Press
Årtal: 2012
Sidor: 270
Titel: No is Not an Answer: On the Work of Marie–Louise Ekman
Pris: 350 kr
Redaktörer: Tone Hansen, Maria Lind
Skribenter: Silvia Eiblmayr, Maria Lind, Kalliopi Minioudaki, Katarina Wadstein Macleod
Förlag: Sternberg Press
Årtal: 2013
Sidor: 285 
Titel: Undoing Property?
Pris: 120 kr
Redaktörer: Laurel Ptak, Marysia Lewandowska
Skribenter: Agency, David Berry, Nils Bohlin, Sean Dockray, Rasmus Fleischer, Antonia Hirch,
David Horvitz, Marysia Lewandowska, Mattin, Open Music Archive, Matteo Pasqyinelli, Clair Pentecost, Laurel Ptak, Florian Schneider, Matthew Stadler, Marilyn Strathern, Kuba Szreder, Marina Vishmidt
Förlag: Sternberg Press
Årtal: 2013
Sidor: 249
Titel: Cluster: Dialectionary
Pris: 150 kr
Redaktörer: Binna Choi, Maria Lind, Emily Pethick, Nataša Petrešin-Bachelez
Skribenter: Can Altay, Ayreen Anastas, Rene Gabri, Ricardo Basbaum, Céline Condorelli, Mark Fisher, Nina Möntmann, Rebecca Gordon-Nesbitt, Elain W.HO, Annette Krauss, Mattin, Marion Von Osten, Andrea Phillips, Dimitriana Sevova, Simon Sheikh och Steven ten Thije
Förlag: Sternberg Press
Årtal: 2014
Sidor: 30
 Titel: Art and the F Word: Reflections on the Browning of Europe
Pris: 200 kr
Redaktörer: Maria Lind, What How & for whom/WHM
Förlag: Sternberg Press
Skribenter: Lawrence Abu Hamdan, Petra Bauer, Sofia Wiberg, Barnabás Bencik, Boris Buden,
Maria Lind och Tensta konsthall, Jelena Vesic´, What How & for Whom/WHM
Årtal: 2014
Sidor: 329 
Titel: Headless
Pris: 200 kr
Författare: K.D.
Skribenter: Alexander Provan
Förlag: Sternberg Press, Tensta konsthall, Triple Canoty
Årtal: 2015
Sidor: 348  
Titel: Standardlängden av ett mirakel
Pris: 20 kr
Författare: Jonas Hassen Khemiri
Förlag: Tensta konsthall
Årtal: 2016
Sidor: 9
Titel: Inga Undantag
Pris: 180 kr
Författare: Mikael Löfgren
Förlag: Nätverkstan Skriftseerie 008
Årtal: 2014
Sidor: 147
café

Auel Coffee

Caféet i Tensta konsthall utgör platsens entré och drivs sedan 2016 av Auel Coffee, ett lokalt familjeföretag med tre bröder i spetsen. Auel betyder dagens första kopp kaffe på tigrinja och det är just kaffet som blivit Auels specialitet. Det aromatiska kaffet handrostas enligt etiopisk tradition och serveras ur lerkärl. Bönorna direktimporteras från Etiopien och är rättvisemärkta och ekologiskt odlade.

På konsthallen serveras välsmakande sallader, soppor och maträtter i östafrikansk tappning och det finns alltid vegetariska och veganska alternativ.

Caféet erbjuder gratis internet och fungerar som en mötesplats för personer, föreningar och organisationer i närområdet.

Sista söndagen varje månad står Auel för konsthallens uppskattade veganbrunch.


För mer information och bokningar kontakta Samuel Berhane på 076-597 39 09 eller maila auelcoffee@hotmail.com

Öppettider café:

Måndag–tisdag 11-17

Onsdag 11-20

Torsdag-fredag 11-18

Lördag-söndag 12-17om

Kontakt
Tensta konsthall
Taxingegränd 10
Box 4001
163 04 SPÅNGA
SWEDEN

T: +46 8 36 07 63
F: +46 8 36 25 60
E: info@tenstakonsthall.se
W: www.tenstakonsthall.se

Stiftelsen Tensta konsthall Org Nr. 802409-6110.

Öppettider
Onsdag 12-20
Torsdag-fredag 12-18
Lördag-söndag 12-17

Gratis inträde. Frivillig entrédonation.

Visningar
Vi gör anpassade visningar för grundskola-gymnasium. För skolor är förbokade visningar på dagtid gratis. Visningen tar ca 50 minuter.

För större grupper såsom företag, konstföreningar och privata sällskap, erbjuder konsthallen visningar av pågående utställningar. Visningarna görs på svenska och engelska. Kostnad: 2000 kr + frivillig entrédonation. Längd: ca 50 minuter. Maxantal deltagare: 30 personer.

I samband med visningen erbjuder vårt kafé lättare måltider och fika till bra priser.

För bokning och mer information kontakta Emily Fahlén emily@tenstakonsthall.se eller 08-36 07 63.

Hitta hit

Kommunalt

Ta tunnelbanans blåa linje mot Hjulsta (linje 10) och gå av vid stationen Tensta. Resan tar cirka tjugo minuter från Stockholms centralstation (T-Centralen). Vid tunnelbanestationen i Tensta, ta den bakre uppgången "Spånga kyrka / Tensta Centrum / Tenstastråket". När du har passerat spärrarna finns det två möjligheter att komma till Tensta konsthall: Använd hissen på höger sida ner till Taxingeplan (Tensta konsthall ligger ca 20 meter på höger sida), eller lämna tunnelbanestationen på vänster sida, ta första vänster igen (omedelbart efter grillen). Gå ner för trätrapporna. Tensta konsthall ligger direkt på höger sida.

Bil

Åk E4an och följ skylt mot Sundsvall. Ta sedan avfart 171 mot Kista S. Fortsätt sedan på E18 mot Oslo. Sväng av åt höger mot Tensta Trafikplats. Efter ca 350 meter tar du andra avfarten i rondellen in på Tenstastråket. Fortsätt på Tenstastråket och sväng in till höger mot Tensta C. Tensta Konsthall hittar du rakt fram. För att parkera bilen finns två möjligheter. Vid mån av plats kan du använda den lilla parkeringen precis till höger om konsthallen. Du kan även parkera din bil i parkeringshuset som har infart till höger på Taxingegränd. Där kan bilen stå parkerad kostnadsfritt i två timmar med p-skiva.


 

Personal
Fahyma Alnablsi, värd
fahyma (at) tenstakonsthall.se

Emily Fahlén, förmedlare
emily (at) tenstakonsthall.se

Ulrika Flink, assisterande curator
ulrika (at) tenstakonsthall.se

Asrin Haidari, kommunikation + press
asrin (at) tenstakonsthall.se
för högupplösta pressbilder gå in på mynewsdesk

Maria Lind, chef
maria (at) tenstakonsthall.se

Hedvig Wiezell, producent
hedvig (at) tenstakonsthall.se

Hamdi Farah, värd
Carl-Oskar Linné, värd
Ylva Westerlund, värd

Styrelsen för Stiftelsen Tensta konsthall
Qaisar Mahmood (ordf)
Christina Jerlin
Anna Kettner
Sven Lorentzi
Birgitta Rydell
Katarina Sjögren


Tensta konsthall stöds bl a av Stockholms stad, Kulturrådet och Stockholms läns landsting.


sök

Sök

press

För press kontakta:
Asrin Haidari, kommunikatör
asrin (at) tenstakonsthall.se
T: +46 8 36 07 63

För högupplösta bilder gå in på mynewsdesk

Prenumerera på vårt nyhetsbrevtidigare

Goldin+Senneby - Standardlängden av ett mirakel

27.1–15.5 2016 Standardlängden av ett mirakel är en muterande retrospektiv av Goldin+Senneby. Den Stockholmsbaserade konstnärsduon har under de senaste tio åren utforskat virtuella världar, offshore-företag, strategier för undandragande och subversiv spekulation. På ett ovanligt och underfundigt vis kombinerar de konstnärlig praktik, finansiell teori och performativa metoder som bl a lånats från magins värld. Retrospektiven presenteras genom installationer och performance dels på Tensta konsthall, dels på platser som inte specifikt förknippas med samtidskonst. Handelshögskolan, Tredje AP-fonden, Finansinspektionen, klädbutiken A Day’s March, Cirkus Cirkör och det konsthistoriska museet Prins Eugens Waldemarsudde fungerar som scener där verk från Goldin+Sennebys tioåriga praktik återaktiveras. Genom att låta det konstnärliga fältet möta offentliga institutioner och kommersiella aktörer förskjuts perspektiven för var konsten kan ta plats och vem som är publik. mer →

New Visions

27.1–15.5 2016 New Visions. Hur ser vi? Med vilken blick och från vilken horisont? I grupputställningen New Visions ingår verk där seendets mekanismer och förutsättningar står i fokus. I målningar, reliefer och fotografier av Rana Begum, Nadia Belerique, Monir Farmanfarmaian, David Maljkovic, Philippe Parreno, Adam Pendelton  och Yelena Popova riktas uppmärksamheten till mötet mellan verket och den som betraktar. Som betraktare bidrar en till att formulera verket, påverka vilka mönster som framträder och vilka associationer som väcks. I New Visions uppmanas betraktaren att skärpa blicken och kroppsligt erfara såväl verken som deras plats i utställningsrummet.mer →

Laura Oldfield Ford

8.12 2015–15.5 2016 Utställning: Tecknade postkoder av Laura Oldfield Ford. Vad beskriver egentligen en karta? Genom planlösa promenader och möten skissar Laura Oldfield Ford
 en annan karta över Tensta. Fram träder oväntade rum och ett område
 i förändring. Oldfield Ford har mångårig erfarenhet av miljö- och antikapitalistiskt aktivism. Hennes texter, som publicerats i t ex The Guardian, Art Review och på hennes egna blogg, placerar verken om Londons arbetarklassområden i en angelägen och specifik politisk kontext.mer →

Föreläsning: Framtidens fördröjning: Högfrekvenshandelns materiella och politiska ekonomi av Donald MacKenzie

Söndag 15.5, 15:00 2016 Föreläsning: Framtidens fördröjning: Högfrekvenshandelns materiella och politiska ekonomi av Donald MacKenzie. Det är lätt att se dagens finanssystem som någonting abstrakt och virtuellt; att globaliseringen har gett oss en "platt värld" där geografin spelat ut sin roll i och med att både tid och rum krympt. Professor Donald MacKenzie's föreläsning ifrågasätter dessa antaganden genom att noga undersöka finansvärldens materiella byggstenar: underjordiska kablar, mikrovågstorn, datacentraler och liknande.mer →

Allmän visning

Torsdagar och lördagar, 14:00 2016 Allmänna visningar av aktuella utställningar: Stadardlängden av ett mirakel med Goldin+Senneby, New Visions med Rana Begum, 
Nadia Belerique, Monir Farmanfarmaian, 
David Maljkovic, Philippe Parreno, 
Adam Pendleton, Yelena Popova och Tensta museum: Fortsättning.
mer →

Magishow Goldin+Senneby

11.5–12.5, 19:00 2016 Magishow: On a Long Enough Timeline the Survival Rate for Everyone Drops to Zero med Goldin+Senneby och Malin Nilsson på Cirkus Cirkör. Trollkonstnären Malin Nilsson tar publiken med på en resa genom ”konspirationsmagi” och dess historik; hur magiska metoder och tekniker används bortom scenen, och påverkar politiska skeenden och förlopp.
mer →

Föreläsning: Council: Ett institutionsexperiment

Onsdag 4.5, 19:00 2016 Council är en konstinstitution som startades i Paris 2013 av curatorerna Grégory Castéra och Sandra Terdjman, med syfte att introducera konstnärliga processer i sammanhang där de normalt inte finns. Det är ett försök att skapa nya mötesformer mellan konst, vetenskap och civilsamhälle, utifrån hypotesen att det krävs estetiska strategier för att utveckla formerna för hur politik bedrivs.
mer →

Konst- och litteraturvandring

Torsdag 28.4, 15:00 2016 Konst- och litteraturvandring i Tensta. 
I Tenstas tunnelbana tecknar Helga Henschen bilder av ett 70-tal med ord som solidariteten och systerskapet i fokus, poeten Meron Mangasha gör
en nutida skildring av samma plats
och tunnelbanans blå linje liknas vid kungligt blod. På det angränsande Järvafältet slog familjen Taikon en gång läger i uppväxtskildringen om den unga Katitzis liv. Tensta tecknar ett brokigt och intressant lapptäcke av litterära och konstnärliga berättelser. Följ med på en annorlunda vandring genom Tenstas bebyggelser, utkiksplatser och offentliga rum. Med Emily Fahlén och Tal Lewinsky. I samarbete med Tensta bibliotek. Samling på Tensta konsthall.mer →

Filmvisning: Monir

Onsdag 27,4, 19:00 2016 Sverigepremiär av filmen Monir (2014), av Bahman Kiarostami, som tittar närmare på Monir Farmanfarmaians (Teheran) liv och konstnärskap. Farmanfarmaian glasmosaiker visas just nu på Tensta konsthall, som en del av utställningen New Visions.mer →

Arabiska läsningar

Läsningar av Jonas Hassen Khemiris novell Standardlängden av ett mirakel på arabiska med Fahyma Alnablsi (värd på Tensta konsthall).mer →

bag


Andra generation & Vit, vit, vit
Mona Monasar
Förstapristagare Tensta konsthalls textpris 2016. more →

Halvmånsformade ärr
Evin Cherif
Andrapristagare Tensta konsthalls textpris 2016. more →

Nioosha Shams
En värld som färgas röd
Tredjepristagare Tensta konsthalls textpris 2016.more →

Standardlängden av ett mirakel av Goldin+Senneby
Tensta konsthall
27.1–15.5 2016 Standardlängden av ett mirakel är en muterande retrospektiv av Goldin+Senneby. Den Stockholmsbaserade konstnärsduon har under de senaste tio åren utforskat virtuella världar, offshore-företag, strategier för undandragande och subversiv spekulation. På ett ovanligt och underfundigt vis kombinerar de konstnärlig praktik, finansiell teori och performativa metoder som bl a lånats från magins värld. Retrospektiven presenteras genom installationer och performance dels på Tensta konsthall, dels på platser som inte specifikt förknippas med samtidskonst. Handelshögskolan, Tredje AP-fonden, Finansinspektionen, klädbutiken A Day’s March, Cirkus Cirkör och det konsthistoriska museet Prins Eugens Waldemarsudde fungerar som scener där verk från Goldin+Sennebys tioåriga praktik återaktiveras. Genom att låta det konstnärliga fältet möta offentliga institutioner och kommersiella aktörer förskjuts perspektiven för var konsten kan ta plats och vem som är publik. more →

Karta/Map Standardlängden av ett mirakel/Standard Length of a Miracle
Tensta konsthall

Standard Length of a Miracle by Goldin+Senneby
Tensta konsthall
27.1–15.5 2016 Standard Length of a Miracle is a mutating retrospective by Goldin+Senneby. Over the past ten years, the Stockholm-based artist duo has explored virtual worlds, offshore companies, withdrawal strategies, and subversive speculation. In a unique and subtle way, they combine artistic practice, financial theory, and performative methods, which are sometimes borrowed from the world of magic. The retrospective will be presented as installations and performances at Tensta konsthall as well as at other places not primarily associated with contemporary art. Stockholm School of Economics, the Third Swedish National Pension Fund, the Financial Supervisory Authority, the clothing store A Day's March, Cirkus Cirkör, and the historical art museum Prince Eugen’s Waldemarsudde all serve as stages for reactivations of Goldin+Senneby’s oeuvre from the past ten years. Introducing the artistic field to public institutions and commercial centers enables a shift of perspective about where art takes place and who the audience is.more →

Standardlängden av ett mirakel
Jonas Hassen Khemiri
Författaren Jonas Hassen Khemiri svarar på Goldin+Sennebys tioåriga praktik genom en litterär meta-fiktion som läses upp på konsthallen varje dag kl 14:12. I novellen Standardlängden av ett mirakel tar berättarjaget namnet Anders Reuterswärd, med förhoppningen om att kunna få jobb på en konsthall. I ett rappt berättartempo utan punktion och möjlighet att hämta andan, slungas läsaren in i en medvetandeström där alla associationer är lika viktiga. Monologen kopplas också samman med en ek-installation på konsthallen.more →

Standard Length of a Miracle
Jonas Hassen Khemiri
The author Jonas Hassen Khemiri’s meta-fictional response to Goldin+Senneby’s ten-year practice will be read out loud at the konsthall every day at 14:12. In the short story The Standard Length of a Miracle, the narrator changes his name to Anders Reuterswärd, hoping to increase his chances of getting hired at a konsthall. At a brisk pace without punctures or breathing space, the reader gets thrown into a stream of consciousness where all associations are equally important. The short story’s monologue is connected to the installation of an oak in the gallery space. more →

Standard Length of a Miracle (Arabic)
Jonas Hassen Khemiri
The author Jonas Hassen Khemiri’s meta-fictional response to Goldin+Senneby’s ten-year practice will be read out loud at the konsthall every day at 14:12. In the short story The Standard Length of a Miracle, the narrator changes his name to Anders Reuterswärd, hoping to increase his chances of getting hired at a konsthall. At a brisk pace without punctures or breathing space, the reader gets thrown into a stream of consciousness where all associations are equally important. The short story’s monologue is connected to the installation of an oak in the gallery space. more →

New Visions med Rana Begum, Nadia Belerique, Monir Farmanfarmaian, David Maljkovic, Philippe Parreno, Adam Pendleton, Yelena Popova
Tensta konsthall
27.1–15.5 2016 Hur ser vi? Med vilken blick och från vilken horisont? I grupputställningen New Visions ingår verk där seendets mekanismer och förutsättningar står i fokus. I målningar, reliefer och fotografier av Rana Begum, Nadia Belerique, Monir Farmanfarmaian, David Maljkovic, Philippe Parreno, Adam Pendelton och Yelena Popova riktas uppmärksamheten till mötet mellan verket och den som betraktar. Som betraktare bidrar en till att formulera verket, påverka vilka mönster som framträder och vilka associationer som väcks. I New Visions uppmanas betraktaren att skärpa blicken och kroppsligt erfara såväl verken som deras plats i utställningsrummet.more →

New Visions with Rana Begum, Nadia Belerique, Monir Farmanfarmaian, David Maljkovic, Philippe Parreno, Adam Pendleton, Yelena Popova
Tensta konsthall
27.1–15.5 2016 How do we see? With what gaze and from what horizon? In the group exhibition New Visions, seven artists with interests in the mechanisms and conditions of seeing address these questions. In paintings, prints, and photographs, the attention is pointed back to the observer. Thus, the observer contributes to the formulation of the work, affecting the patterns that appear and the associations that come forth. By refocusing and refiguring the way the eye apprehends a given space, New Visions contests the habits of seeing and the methods of directing the eye.
more →

Transmission from the Liberated Zones by Filipa César
Tensta konsthall
18.10 2015–17.1 2016 Opening this fall is the artist and filmmaker Filipa César's new work Transmission from the Liberated Zones. The show marks the starting point of a two-year program line at Tensta konsthall that investigates contemporary art’s relation to international solidarity movements and examines the notion solidarity can imply today. Since 2008, César has worked with the post-colonial history of Portugal and the liberation movement in Guinea-Bissau. Her work renegotiates the mechanisms of history writing by combining established and subjective perspectives with the poetics inherent in moving images.more →

Transmission from the Liberated Zones av Filipa César
Tensta konsthall
18.10 2015–17.1 2016 I höst visas konstnären och filmaren Filipa Césars nya verk, Transmission from the Liberated Zones (Sändningar från befriade områden). Den utgör startpunkten för en två år lång programlinje på Tensta konsthall som undersöker samtidskonstens förhållande till internationella solidaritetsrörelser och vad begreppet solidaritet kan betyda idag. César har sedan 2008 arbetat med Portugals postkoloniala historia och befrielserörelsen i Guinea-Bissau. Hennes verk omförhandlar historieskrivandets mekanismer genom att kombinera vedertagna och subjektiva perspektiv med filmens poetiska potential. more →

Symposium Eros-effekten: Konst, solidaritetsrörelser och kampen för social rättvisa
Tensta konsthall
Symposium: Eros-effekten: Konst, solidaritetsrörelser och kampen för social rättvisa som ägde rum lördag 17.10, 10:00–18:00. Symposiet utgjorde startpunkten för Eros-effekten: Konst, solidaritetsrörelser och kampen för social rättvisa, en flerårig studie av förhållandet mellan konst och solidaritetsrörelser som manifesteras i form av utställningar, workshops, presentationer, filmvisningar m m. I en tid då fascistiska partier vinner mark i Europa och samhällsklimatet blir allt hårdare, vill vi återvända till begreppet solidaritet för att pröva dess giltighet idag. Har solidaritetsbegreppet en framtid eller måste vi hitta nya sätt för att beskriva samtidens politiska organisering och kamper? Vad innebär det att inse allvaret i en situation och hur agerar man därefter?

Bland de inbjudna deltagarna fanns Mathieu Kleyebe Abonnenc (Metz), Filipa César (Berlin), Kodwo Eshun (London), Peo Hansen (Norrköping), Ingela Johansson (Stockholm), Stefan Jonsson (Norrköping), Kristine Khouri (Beirut), Doreen Mende (Berlin), Bojana Piškur (Ljubljana), Natascha Sadr Haghighian (Berlin/Tehran), Rasha Salti (Beirut), Rojda Sekersöz (Stockholm), Gulf Labor/Natascha Sadr Haghighian (Ashok Sukumaran (Mumbai)), Dmitry Vilensky (S:t Petersburg), Marion von Osten (Berlin), Mathias Wåg (Stockholm) och Aleksandra Ålund (Norrköping).
more →

Liquidity Inc. av Hito Steyerl
Tensta konsthall
10.10 2015–10.1 2016 Liquidity Inc. av Hito Steyerl, som en del av Den nya modellen. ”Be water, my friend.” Så inleds Hito Steyerls videoinstallation Liquidity Inc. (2014) om det formlösa, flytande, våldsamma och samtidigt livsnödvändiga som är vatten. I Liquidity Inc. strömmar vattnet fram över tv-skärmar och iPhone- skärmsläckare. Vattnet är på samma gång en faktisk vätska och en outtömlig metafor, kapitalets flytande form, It- bubblan när den spricker.more →

Symposium The Eros Effect: Art, Solidarity Movements and the Struggle for Social Justice
Tensta konsthall
Symposium: The Eros Effect: Art, Solidarity Movements and the Struggle for Social Justice, was held Saturday 17.10, 10:00–18:00. The symposium is the starting point of a multi-year inquiry into the relationship between art and solidarity movements, performed in a series of commissions, exhibitions, workshops, presentations, and film screenings. Faced with fascist parties gaining ground in Europe and an increasingly tough social climate, we see the necessity to return to the notion of solidarity in order to try its validity today. Will solidarity still be relevant in the future, or is it a historical concept? Do we need to find new ways to describe the political movements of today and their struggles, sympathies, and commitments? What does recognizing the urgency of a situation imply, and how do we act upon it?

The invited speakers were Mathieu Kleyebe Abonnenc (Metz), Filipa César (Berlin), Kodwo Eshun (London), Peo Hansen (Norrköping), Ingela Johansson (Stockholm), Stefan Jonsson (Norrköping), Kristine Khouri (Beirut), Doreen Mende (Berlin), Bojana Piškur (Ljubljana), Natascha Sadr Haghighian (Berlin/Tehran), Rasha Salti (Beirut), Rojda Sekersöz (Stockholm), Gulf Labor/Natascha Sadr Haghighian (Ashok Sukumaran (Mumbai)), Dmitry Vilensky (S:t Petersburg), Marion von Osten (Berlin), Mathias Wåg (Stockholm) and Aleksandra Ålund (Norrköping).
more →

Liquidity Inc. by Hito Steyerl
Tensta konsthall
10.10 2015–10.1 2015 Liquidity Inc. by Hito Steyerl, as part of The New Model. “Be water, my friend” reads the initial phrase in Hito Steyerl’s Liquidity ?Inc. (2014), a video installation about the formless, floating, violent, and simultaneously vital water. In Liquidity Inc., water gushes out of television screens and iPhone screen savers. It functions both as a liquid and as an inexhaustible metaphor: the liquefied form of capital, the dot-com bubble when it bursts.more →

Tensta museum: Fortsättning
Tensta konsthall
17.6–4.10 2015 Tensta museum: Fortsättning följer upp den uppmärksammade utställningen Tensta museum: Rapporter från nya Sverige, om historia och minne i Tensta. Efter höstavdelningen (26.10 2013–13.1?2 014) och våravdelningen (18.1–18.5 2014) samt filialer under samma period på Stockholms Stadsmuseum och Stockholms Medeltidsmuseum, fortsätter ortens eget museum att vara en integrerad del av konsthallens verksamhet. I konsthallens entré visas utställningen Det träden ser av Tenstabaserade konstnären Mats Adelman. I klassrummet visas videoverket Porto 1975 av konstnären Filipa César och kortfilmen Rehearsals. I det sinnrika Tenstaskåpet får vi ta del av material från de projekt och utställningar som konstnärerna Nina Svensson och Bernd Krauss gjort i samarbete med konsthallen de senaste åren. På onlineplattformen Space presenteras radioprogrammet SR Urbania där rapparen Adam Tensta befinner sig i ett framtida Tensta.
more →

Tensta Museum Continues
Tensta konsthall
Tensta Museum Continues follows up on the highly acclaimed exhibition Tensta Museum: Reports from New Sweden, about history and memory in Tensta. After Tensta Museum Fall Department (26.10 2013–13.1 2014) and Spring Department (18.1–18.5 2014) as well as branches during the same period at the Stockholm City Museum, and Museum of Medieval Stockholm, the suburbs’ own museum now continues as an integrated part of Tensta konsthall. On view in the entrance of the konsthall is the Tensta-based artist Mats Adelstam’s exhibition, What the Trees See. The classroom space features the video Porto 1975, by the artist Filipa César and the short film Rehearsals. The ingenious Tensta Cabinet features material from projects and exhibitions made in recent years by the artists Nina Svensson and Bernd Krauss in collaboration with Tensta konsthall. The online platform Space presents the radio program SR Urbania in which the rapper Adam Tensta resides in a future Tensta.more →

Here We LTTR: 2002–2008
Tensta konsthall
23.5–27.9 2015 LTTR är namnet på ett queerfeministiskt konstnärskollektiv med hjärtat i New York. I början på 2000-talet bedrev gruppen ett ambitiöst redaktörsarbete och kunskapsinsamlande som bl a resulterade i en årlig tidskrift, performancer och filmprogram. Genom samarbeten, organisering, föreläsningar och tidsskriftsskapande, kopplade LTTR samman ett vibrerande queer community. Tidskriften, som kan beskrivas som å ena sidan ett konstverk och å andra sidan en politisk händelse, antog för varje nummer en ny skepnad – så som spiralblock med guldinskription, manillakuvert och LP-omslag. LTTR skapade ständigt nya dialoger och utmanade givna former, även sina egna. Förkortningen LTTR befann sig i konstant rörelse och kom under åren att betyda allt från Lesbians To The Rescue, Listen Translate Translate Record, Lesbians Tend To Read till Lacan Teaches To Repeat. more →

Here We LTTR: 2002–2008
Tensta konsthall
23.5–27.9 2015 LTTR is a feminist, genderqueer artist collective originally based in New York. In the early 2000s, the group engaged in ambitious editorial work and knowledge gathering that resulted in an annual journal, performance events, and video programs, among other things. LTTR catalyzed a vibrant queer community in formation through collaboration, organizing, explicit discourse, journal making, and distribution. The journal, half work of art, half political event, took on a new guise for each issue, ranging from spiral notebooks with golden inscriptions to manila envelopes to LP covers. LTTR constantly created new dialogues and challenged given forms, including their own. The acronym LTTR was in constant motion and was to be read in a multitude of ways, including Lesbians To The Rescue, Listen Translate Translate Record, Lesbians Tend To Read, and Lacan Teaches To Repeat. more →

Jag är en Tensta-katt
Marianne Al-Ghorabi
Vinnande (förstapristagare) bidrag i Tensta konsthalls textpris 2015. more →

Om platsen där jag bor är världen vem är jag då?
Arezo Arif
Vinnande (tredjepristagare) bidrag i Tensta konsthalls textpris 2015. more →

Platsen där jag bor/Vår historia
Evyn Redar
Vinnande (andrapristagare) bidrag i Tensta konsthalls textpris 2015. more →

Untitled
Lema Shansab
Hederspristagare av Tensta konsthalls textpris 2015.more →

Frederick Kiesler: Visions at Work. Annotated by Céline Condorelli and Six Student Groups
Tensta konsthall
11.2–2.5 2015 In collaboration with the Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation in Vienna, Tensta konsthall shows the first exhibition in Sweden of Frederick Kiesler's genuinely transdisciplinary work. Frederick Kiesler (1890–1965) was an architect, artist, scenographer, pedagogue, theorist and - not least - a groundbreaking exhibition designer.more →

Frederick Kiesler: Visioner i arbete. Med tillägg av Céline Condorelli och sex studentgrupper
Tensta konsthall
11.2–2.5 2015 Frederick Kiesler: Visioner i arbete, med tillägg av Céline Condorelli och sex studentgrupper. I samarbete med Austrian Frederick and Lillian Kiesler Private Foundation i Wien, visas den första utställningen i Sverige med Frederick Kieslers genuint transdisciplinära arbeten. Frederick Kiesler (1890–1965) var arkitekt, konstnär, scenograf, pedagog, teoretiker och – inte minst – banbrytande utställningsdesigner.more →

Life as a Full-Scale Demonstration: Konsument i oändligheten:1971
Helena Mattsson
One particular aspect of the exhibition will be treated in this article, the use of "real full-scale architecture" as a curatorial practice, and how architecture, framed by the museum, becomes a tool for constructing a critical space based on corporeal experiences. The environments play with the reality and realism not only by their full scale but also by mirroring existing environments outside the museum. more →

A Canon of Exhibitions
Bruce Altshuler
Discussion of an exhibitionary canon is something new. And it is new because the serious study of exhibitions is something new, or at least relatively new. The two factors have driven recent research and publication on exhibitions: the changing landscape of art history, with its expanding interests in social and institutional histories, and, perhaps more importantly, the curatorial boom of the late 1980's and 1990s.
more →

A Short Organum for the Theatre
Bertold Brecht
The following sets out to define an aesthetic
drawn from a particular kind of theatrical performance
which has been worked out in practice
over the past few decades. In the theoretical statements,
excursions, technical indications occasionally
published in the form of notes to the writer’s
plays, aesthetics have only been touched on casually
and with comparative lack of interest. There
you saw a particular species of theatre extending or
contracting its social functions, perfecting or sifting
its artistic methods and establishing or maintaining
its aesthetics — if the question arose — by rejecting
or converting to its own use the dominant conventions
of morality or taste according to its tactical
needs.
more →

Monogamy
Tirdad Zolghadr
Monogamy is something you endure. It marks a sustained condition, rather than a rational decision or a natural impulse. In the best of cases, by highlighting the idea of commitment as an institution, monogamy denaturalizes commitment even as it consolidates it.more →

The Undercommons - Fugitive Plannings & Black Study
Stefano Harney & Fred Moten
In this series of essays Fred Moten and Stefano Harney draw on the theory and practice of the black radical tradition as it supports, inspires, and extends contemporary social and political thought and aesthetic critique.
more →

Research by Drawing
Dieter Bogner
Frederick Kiesler was one of the 20th century’s most radical exhibition designers. To this day, the concepts he developed over four decades in Vienna, Paris, and New York redefine the relationships between exhibition object, spatial design, and spectator. Most importantly, Kiesler proposed that in every period of art, artists relate to specific aspects of the complex process of perception. more →

Det här är alla ställen av Ane Hjort Guttu
Tensta konsthall
22.10 2014–11.1 2015 Det här är alla ställen av Ane Hjort Guttu, del av Den nya modellen. Filmen Det här är alla ställen består främst av en dialog mellan två kvinnor i Stockholmsförorten Tensta. Den arabiska våren utgör en bakgrund för dialogen och filmen kopplar ihop de tre senaste årens globala proteströrelser med protesterna i Husby, Tensta och på andra platser i Sverige i maj 2013. Det här är alla ställen är samtidigt en förföriskt vackert filmad studie av förhållandet mellan politiska och personliga kriser. Den Oslobaserade konstnären Ane Hjort Guttu arbetar poetiskt med grundläggande existentiella och politiska förhållanden, ofta i video- och installationsform. http://www.anehjortguttu.netmore →

This Place is Every Place by Ane Hjort Guttu
Tensta konsthall
New ModelThis Place is Every Place essentially consists of a dialogue between two women in the suburb of Tensta in Stockholm. The Arab spring is a backdrop for their conversation, and the film puts forward a connection between the global protest movements of the past three years and the riots in the Swedish suburbs. This Place is Every Place is a seductive, beautifully shot study of the relationship between political and personal crises, pointing to widespread lost faith in alternative social organization. The Oslo-based artist Ane Hjort Guttu works poetically with fundamental existential and political conditions, often in the form of video and installation. http://www.anehjortguttu.netmore →

School Section av Dave Hullfish Bailey
Tensta konsthall
22.10 2014–11.1 2015 School Section av Dave Hullfish Bailey, del av Den nya modellen. Med utgångspunkt i 1960-talets utopiska idéer hittar konstnären Dave Hullfish Bailey i installationen School Section verkliga och påhittade samband mellan hur mark används i USA och det offentliga skolsystemet där. Han söker sig ut i ett landskap fyllt med sociala, politiska och ekonomiska spänningar. Drop City i Colorado, USA, var en sorts hippiekollektiv som låg i närheten av en nedlagd kommunal skola. Skolan hade byggts trettio år tidigare, som en följd av depressionen. Här valde progressiva amerikaner att satsa på den offentliga utbildningen och lokalt möta den ekologiska och ekonomiska ödeläggelsen som kom i spåren av sandstormar i regionen. Genom att utgå från skolan, ”det institutionella spöket", som ett villkor för livet i Drop City, finner Hullfish Bailey historiska - möjliga eller omöjliga - samband emellan dem båda. more →

School Section by Dave Hullfish Bailey
Tensta konsthall
22.10 2014–11.1 2015 School Section by Dave Hullfish Bailey, as part of The New Model. Bailey's practice is rooted in close observation, cross-disciplinary analysis and the experimental mapping of specific places, often sites where geographical edges coincide with cultural and economic margins. Sculptural processes and forms—including models, improvised devices, working prototypes, provisional architectures and sited interventions—play multiple roles in his projects, not only as conceptual motors and concretely experienced objects, but as means for speculative realignments of social patterns.more →

Rapport: Inga undantag
Mikael Löfgren
Inga undantag är namnet på en ny rapport författad av Mikael Löfgren, och framtagen av Klister, ett rikstäckande nätverk för små och medelstora samtidskonsthallar i Sverige. I rapporten argumenterar Löfgren för att de krav på mätbarhet och omedelbara siffror som kännetecknar vår tids kulturdiskurs inte lämpar sig för att utvärdera det arbete som bedrivs på landets mindre konstinstitutioner. Löfgren menar att det som framför allt kännetecknar konsthallarnas arbete är deras förmåga att etablera fungerande nätverk, både lokalt, regionalt, nationellt och globalt.more →

The Paths to the Common(s) Are Infinite
Tensta konsthall
11.6–28.9 2014 The Paths to the Common(s) Are Infinite utgår från de New York-baserade konstnärerna Ayreen Anastas och Rene Gabris frågeställningar och formuleringar kring begreppet the common(s) och utgörs av olika undersökningar, erfarenheter och materiella spår av möten. Med commons (allmänningar) har man historiskt sett avsett delat ägande och nyttjande av land och vatten, som t ex i medeltida England, men idag har begreppet vidgats avsevärt för att innefatta även kultursfären, programvara och allmännyttans grundskola, sjukvård och infrastruktur. Konstnärerna finner otaliga exempel på Commoning (att "göra det gemensamma") och en strävan efter the Common(s) i vår tid av  privatiseringar och ekonomiska nedskärningar.more →

The Paths to the Common(s) are Infinite
Tensta Konsthall
11.6-28.9 2014 The Paths to the Common(s) are Infinite is an attempt by the New York-based artists Ayreen Anastas and Rene Gabri to situate and share various inquiries, experiences, and material traces of encounters, which have brought them to questions of the common(s). The commons have historically referred to shared ownership and care of land and water, for example in Medieval England, but what is commonly held today is much wider encompassing the cultural sphere, software, and public goods such as public education, health care, and infrastructure. For the artists, the practices of commoning and struggles for common(s) in an ever more privatized and economized existence are everywhere today.more →

Miraklet i Tensta (Theoria)
Tensta konsthall
11.6–28.9 2014 Magnus Bärtås nya film Miraklet i Tensta (Theoria) är en egensinnig skildring av hur Jungfru Maria uppenbarade sig i Tensta sommaren 2012, baserad på vittnesmål från internet. Med hjälp av boende i Tensta har vittnesmålen gestaltats och filmats i samma rum på konsthallen där filmen kommer att visas. Del av Den nya modellen.more →

The Miracle in Tensta (Theoria)
Tensta Konsthall
11.6–28.9 2014 Magnus Bärtås' new film, The Miracle in Tensta (Theoria) is a wayward depiction of how the Virgin Mary appeared in Tensta in the summer of 2012, based on testimonies on the internet. With the help of Tensta residents, the testimonies have been visualized and shot in the same room in the gallery where the film will be shown. A part of The New Model.more →

META och regina: Två tidskrifter i systerskap
Tensta konsthall
11.6–28.9 2014 Arkivutställning. META och regina är två tidskrifter som grundades oberoende av varandra på 1990-talet av två kulturproducenter. Båda använde sitt förnamn som titel på tidningen och därmed hade de skapat sig varsitt verktyg för att nå ut till allmänheten med en institutionskritisk hållning till rådande normer i tidens konstvärld. De två tidningarna har olika karaktär och arbetar utifrån var sin strategi men utgår båda från ett feministisk perspektiv.??more →

META and regina: Two (Magazine) Sisters in Crime
Tensta Konsthall
11.6–28.9 2014 Archive exhibition. META and regina: Two (Magazine) Sisters in Crime. META and regina are both magazines founded independently in the 1990’s by two female cultural producers. Using their first names as titles of the magazines they made a public statement as a tool of institutional critique on normative concepts within the art system at the time. Although distinguished by their unusual characters and strategies, the two magazines - META and regina - share a common feminist position and subversive approach that make them 'sisters in crime'.more →

Tensta museum: Fortsättning
Tensta konsthall
11.6–28.9 Tensta museum: Rapporter från nya Sverige handlar om historia och minne i Tensta, i förhållande till platsen och till människor som bor och verkar här. Efter Tensta museums höstavdelning (26.10 2013–13.1 2014) och våravdelning (18.1–18.5 2014) samt filialer under samma period på Stockholms Stadsmuseum och Stockholms Medeltidsmuseum fortsätter nu ortens eget museum i form av Salong Tensta, ett klassrum för svenskalektioner, originalritningar av Tenstas planarkitekt Igor Dergalin, affischer av konstnären Jakob Kolding, konst- och litteraturvandringar och seminarier. På onlineplattformen Space presenterar Beiruts Arab Image Foundation Rifat Chadirji Collection med fotografier av senmodernistisk arkitektur och människor i det offentliga rummet i Irak under perioden ca 1950–75. Medborgare till medborgare, en mötesplats för nyanlända som behöver stöd och kunskap om samhället i Sverige, äger rum varje tisdag. Genom The Silent University arrangeras språkcafé.more →

Tensta Museum Continues
Tensta Konsthall
11.6–28.9 Tensta Museum: Reports from New Sweden is about history and memory in Tensta, both in relation to the place and to the people who live and work here. After Tensta Museum Fall Department (26.10 2013–13.1 2014) and Spring Department (18.1–18.5 2014) as well as branches in the same period at the Stockholm City Museum, and Museum of Medieval Stockholm, the suburbs own Museum is now continuing in the form of Salon Tensta, a classroom for Swedish lessons, original drawings of Tensta by architect Igor Dergalin, posters by artist Jakob Kolding, an Arts and Literature walk in Tensta and seminars. The online platform Space and Beirut’s Arab Image Foundation present Rifat Chadirji’s Collection of photographs with late modernist architecture and people in public space in Iraq from the period around 1950–75. Citizen to Citizen, a venue for newcomers who need support and knowledge of the community in Sweden takes place every Thuesday and a language café is organized through The Silent University.more →

Rifat Chadirji’s work: building modern Iraqi identity and hadara
Caecilia Pieri
Rifat Chadirji is considered to be one of the major 20th century Iraqi architects, not only through his realizations but also through the considerable bulk of his work in the fields of architectural practice, theory, teaching and photography. The text was first published in Modern Heritage Observer, Beirut (2013). more →

Doing the Dirty Work?: The Global Politics of Domestic Labour (2000)
Editor: Bridget Jane Anderson
Pages 1-27. There has been a tendency amongst feminists to see domestic work as the great leveller, a common burden imposed on all women equally by patriarchy. This unique study of migrant domestic workers in the North uncovers some uncomfortable facts about the race and class aspects of domestic oppression. Based on original research, it looks at the racialisation of paid domestic labour in the North - a phenomenon which challenges feminsim and political theory at a fundamental level.more →

At home: An Anthropology of Domestic Space (1999)
Editor: Irene Cieraadred
In a volume that brings together a wide range of disciplines - art history, sociology, architecture, cultural anthropology, and environmental psychology -, Irene Cieraad presents a collection of articles that focuses on the practices and symbolism of domestic space in Western society. These essays go beyond the discussion of conventional issues such as aesthetics and social standing. 'At home' takes an in-depth anthropological look at how different cultures use their homes as a visual model of the culture's social structure.more →

Våravdelningen Tensta museum: Rapporter från nya Sverige
Tensta konsthall
18.1 2014–18.5 2014 Tensta museum: Rapporter från nya Sverige handlar om historia och minne ?i Tensta, både i förhållande till platsen och till de människor som bor och ?verkar här. Ett fyrtiotal konstnärer, arkitekter, lokala föreningar, artister, sociologer, kulturgeografer, filosofer och andra berör det förflutna i konstverk, forskningsprojekt, seminarier, vandringar mm. Samtidigt rapporterar de också? om sakernas tillstånd i Tensta idag, om det som på många sätt kan beskrivas?som det nya Sverige. Ett Sverige som visserligen inte är helt nytt men som det är nödvändigt att acceptera som annorlunda än för några decennier sedan. Ett land där människor har vitt skilda bakgrunder och där ekonomiska och sociala skillnader ökar påtagligt – enligt en ny rapport?från OECD växer inkomstklyftorna i Sverige snabbast bland de trettiofyra medlemsländerna. Några av de inbjudna deltagarna kommer också att peka framåt och föreslå framtida scenarier.more →

Spring Department Tensta Museum: Reports from New Sweden
Tensta konsthall
18.1 2014–18.5 2014 Tensta Museum: Reports from New Sweden is about the history and memories of Tensta, both in relation to the place and to the people who live and work there. Some forty artists, architects, local associations, performers, sociologists, cultural geographers, philosophers, and others address the past in, for example, art works, research projects, seminars, and guided walks. At the same time they will be reporting on the condition of things in Tensta today, on what can be described as the “new Sweden.” This is a Sweden containing people of widely different backgrounds, where economic and social differences are palpably intensifying: according to a new OECD report, income gaps in Sweden are increasing the most rapidly of any of the 34 member states. In their contributions to Tensta Museum, some of the invited participants will also be looking forward and proposing future scenarios.more →

Vad gör konstförmedlingen?
Tensta konsthall
Vår 2014. En av de stora frågorna i samtidskonsten är hur konsten förmedlas, på vilket sätt publiken kan möta konsten och ta del ?av den. Förmedling innefattar alltså presentation och kommunikation om och utifrån konst i bred bemärkelse. Vad gör konstförmedlingen? är en seminarieserie på Tensta konsthall under våren 2014. I samarbete med Institutionen för bildpedagogik och Curatorlab, Konstfack.more →

What Does Art Mediation Do?
Tensta Konsthall
Spring 2014. One of the biggest issues in contemporary art is how art is mediated—in what way the audience can meet art and take part of it. How art goes public. Hence, mediation includes presentation and communication about and based on art in a wider sense. What Does Art Mediation Do? is a series of seminars at Tensta Konsthall during the spring of 2014. In collaboration with the Department of Visual Arts Education and Curatorlab, Konstfack.more →

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS
STEALTH.unlimited & Peter Lang
Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS identifierar föremål från slutet av 1960-talet till slutet av 1970-talet som har ett personligt eller familjärt samband med
människorna och samhället under denna tid, och som innefattar en särskild känsla av tillhörighet, en önskan att vara en del av det moderna svenska samhälle som tog form vid den tiden. Resultatet av detta kollektiva sökande är en samling artefakter, företeelser och föremål i hemmet, sammanflätade med rika personliga berättelser och upptäckter.

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS identifies objects from the late 1960’s to late 1970’s that have personal or familial relationship with the people and the communities who lived during this era, and that embody a specific sense of belonging, a desire of being part of the modern Swedish society taking shape at that time. The result of this collective search is an assembly of artefacts, customs and domestic tropes, intertwined with rich personal stories and discoveries.
more →

Swedish Grand Domestic Revolution Guide
Casco – Office for Art, Design Theory
The Grand Domestic Revolution (Hemmets stora revolution) (GDR) a?r ett pa?ga?ende “levande” forskningsprojekt startat av Casco – Office for Art, Design Theory i Utrecht. Projektet startade som ett la?genhets-residency i Utrecht som pa?gick fra?n oktober 2009 till oktober 2011, och fortsatte som utsta?llning pa? flera platser under 2011-2012. Projektet fortsa?tter nu genom Cascos program, den internationella turne?n GDR Goes On (GDR fortsa?tter), som hittills har rest fra?n The Showroom i London, Center for Contemporary Arts Derry i Derry, och till City of Women Festival i Ljubljana. Dessutom har olika samarbeten startat under projektets ga?ng.more →

English Grand Domestic Revolution Guide
Casco – Office for Art, Design Theory
The Grand Domestic Revolution (GDR) is an ongoing “living research” project initiated by Casco – Office for Art, Design and Theory, Utrecht, the Netherlands as a multi-faceted exploration of the domestic sphere to imagine new forms of living and working in common. It was set up through an apartment residency in Utrecht from October 2009 to October 2011, and manifest in a multi-venue exhibition from 2011 through 2012. Since then it continues on through the Casco’s program and the international tour GDR GOES ON, which has so far traveled to The Showroom, London, Center for Contemporary Arts Derry, Derry, and the City of Women Festival, Ljubljana, forming new alliances with different local communities along the way.more →

Tensta konsthalls historia
Jan Ekman
Tensta Konsthall blev efter o?ppningen 1998 snabbt omtalad fo?r sitt dja?rva, na?stan framfusiga konstprogram. Grundarnas mod la?g inte enbart i deras ho?gkvalitativa utsta?llningsprogram som utmanade institutioner med la?ngt sto?rre ekonomiska resurser. De var ocksa? modiga nog att placera utsta?llningsrummet la?ngt bortom de etablerade konststra?ken. Konsthallen a?r inrymd i en outnyttjad lagerlokal under ett anspra?kslo?st ko?pcentrum i Stockholmsfo?rorten Tensta, ett omra?de vars befolkning idag na?rmar sig 20.000 personer varav ca 90% har translokal bakgrund.more →

Cultural Heritage: The Context of an Obsession
Boris Buden
Boris Buden about the purpose of cultural heritage from a post-colonial perspective.more →

Josabet Sjöberg
Lawen Mohtadi
Josabeth Sjöberg var självlärd. Hon saknade formell utbildning. Men hon hade en tydlig konstnärlig tanke. De målningar som idag finns bevarade - 59 stycken, varav 57 finns på Stockholms stadsmuseum - kan delas in i fyra kategorier. Hennes 12 bostäder på Södermalm. Gatulivet på Södermalm, ofta sett från fönstret i hennes bostad. Institutioner som hus för äldre och sjuka. Kyrkorum. I bostadsbilderna sitter hon ofta med handarbete vid fönstret, vänd mot ljuset och gatan.
more →

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre
Emma Holmqvist
Utbyggnaden av bostadsomra?det Tensta 1967-71 ingick i det mest ambitio?sa bostadsbyggnadsprojekt som genomfo?rts i Sverige, det sa? kallade Miljonprogrammet. Pa? grund av den ra?dande bostadsbristen besta?mde staten att en miljon nya bosta?der skulle byggas under en tioa?rsperiod (Sax, 2000). En sa?dan stor volym har aldrig uppna?tts sedan dess i Sverige. more →

Tensta museum: Rapporter från nya Sverige
Tensta konsthall
Tensta museum: Rapporter från nya Sverige handlar om historia och minne i Tensta, både i förhållande till platsen och till de människor som bor och verkar där. Ett fyrtiotal konstnärer, arkitekter, lokala föreningar, artister, sociologer, kulturgeografer, filosofer och andra berör det förflutna i konstverk, forskningsprojekt, seminarier, vandringar mm. Samtidigt rapporterar de också om sakernas tillstånd i Tensta idag, om det som på många sätt kan beskrivas som det nya Sverige. Ett Sverige där människor har vitt skilda bakgrunder och där ekonomiska och sociala skillnader ökar påtagligt – enligt en ny rapport från OECD växer inkomstklyftorna i Sverige snabbast bland de 34 medlemsländerna. Några av de inbjudna deltagarna kommer också att peka framåt och föreslå framtida scenarier.

more →

Tensta Museum: Reports from New Sweden
Tensta konsthall
Tensta Museum: Reports from New Sweden is about the history and memories of Tensta, both in relation to the place and to the people who live and work there. Some forty artists, architects, local associations, performers, sociologists, cultural geographers, philosophers, and others address the past in, for example, art works, research projects, seminars, and guided walks. At the same time they will be reporting on the condition of things in Tensta today, on what can be described as the “new Sweden.” This is a Sweden containing people of widely different backgrounds, where economic and social differences are palpably intensifying: according to a new OECD report, income gaps in Sweden are increasing the most rapidly of any of the 34 member states. In their contributions to Tensta Museum, some of the invited participants will also be looking forward and proposing future scenarios.more →

Vart tog hon vägen? Stockholm Music & Arts 2-4 augusti 2013
Tensta konsthall
Samtidskonsten på Stockholm Music & Arts 2-4 augusti 2013 ??
På Skeppsholmen

Koreografi utan dansare, ett varumärke där en världskänd tennisspelare försvunnit ur bilden och en installation som liknar ett övergivet hem. Årets bildkonstprogram på Stockholm Music & Arts handlar om människans frånvaro, om det som ligger bortom henne. Dit räknas alla ting men även naturen i sig. Det innebär också storskaligt måleri där naturens egna krafter ger form åt bilderna och den ananasdoftande jättenäckrosen i en spektakulär performance blommar inför publikens ögon. Den blommar under två nätter, den första natten är kronbladen vita, och den andra rosa. En filmfestival tillägnad den legendariske naturtevemakaren Jan Lindblad ingår också i bildkonstprogrammet.

??För andra året i rad curerar Tensta konsthall bildkonstprogrammet på Stockholm Music & Arts. De flesta typer av musikframträdanden bygger på att människor finns på plats. Artisterna och musikerna - deras närvaro - är det viktigaste på varje spelning där publikens kroppar också ingår i den fysiska ekvationen. Levande musik är i den bemärkelsen extremt människofixerad. Inom konsten och filosofin har man under de senaste åren intresserat sig alltmer för metoder och teorier där det inte är människorna som står i centrum utan objekten och deras omständigheter. Människan ses inte längre som den viktigaste existensen. Istället blir saker, dit allt från verktyg och radiovågor till EU och önskningar räknas, det centrala. De här tankeströmningarna går växelvis under namnet spekulativ realism och objektsrelaterad filosofi. Mot den bakgrunden frågar vi: Vart tog hon vägen?
more →

Where Did She Go? Stockholm Music & Arts 2-4 August 2013
Tensta konsthall
The contemporary art at Stockholm Music & Arts 2-4 August 2013 At Skeppsholmen

Choreography without dancers, a trademark where a world renowned tennis player disappeared out of the picture, and an installation that resembles an abandoned home. This year's visual arts program at the Stockholm Music & Arts is about human absence, about what is beyond her. This includes all things but even nature itself. It also results in large-scale paintings where nature's forces give shape to the images, and a spectacular performance, staging the pineapple-scented Giant Water Lily in full bloom in front of the audience's eyes. It blooms for two nights; the first night is the petals white, and the other pink. A film festival dedicated to the legendary naturtevemakaren Jan Lindblad is also part of the visual arts program.   

For the second year in a row, Tensta konsthall curates the visual arts program at the Stockholm Music & Arts. Most types of musical performances are based on the precence of humans. The artists and musicians – their presence – is the key to every concert, and the audience's bodies also take part in the physical equation. Live music is in this sense extremely fixed on the human subject. Art and philosophy have in recent years become more focused on methods and theories in which people are less important than objects and their circumstances. Man is no longer seen as the most important existence. Instead, things, including everything from tools and radio waves to the EU, become central. These current streams of thought are alternately called speculative realism and object-related philosophy. Against this background, we ask: Where did she go?? 
more →

Iman Issa 13.6—29.9 2013
Tensta konsthall
Iman Issas (Kairo/New York) installationer talar till minnena och?vår förmåga att göra associationer. I Trettiotre berättelser om rimliga karaktärer på bekanta platser möter vi glimtar från en utflykt till en djurpark, en iakttagelse på ett universitet, ett fragment av en familjs semestertraditioner – relationer och vardagliga händelser beskrivna med några få adjektiv, namn och andra detaljer. I Vanliga inslag är det meningar ur arabiska intellektuellas självbiografier, bl a Nawal El Saadawis och Edward Saids, som kopplar ihop det personliga med det allmängiltiga. I verket Revolutionären är det istället runt det ordets många betydelser som berättelesen vävs.
more →

Iman Issa 13.6—29.9 2013
Tensta Konsthall
Iman Issa’s (Cairo/New York) installations speak to our memories and our ability to make associations. In Thirty-three Stories about Reasonable Characters in Familiar Places we get glimpses from a trip to the zoo, an observation from a campus, a fragment of a family’s vacation traditions – relationships and everyday events described with barely any adjective, names or other details. In Common Elements it is familiar text from several intellectuals’ autobiographies, like Nawal El Saadawi and Edward Said among others, that connects the personal with shared, lived experience. The audio piece The Revolutionary weaves a story around the multiple meanings of the word ”revolutionary”.
more →

Bernd Krauss, Vi fortsätter BBDG 13.6—29.9 2013
Tensta konsthall
En teatralisk och hemsnickrad tennis-boutique som bygger på boken Sanningen - Mina år med Björn Borg av Lars Skarke (1993) är inledningen till Bernd Krauss projekt Vi fortsätter BBDG. Här finns gott om begagnade Björn Borg-kläder men inga underkäder - bara de plagg som inte längre är i produktion får ingå. Installationen väcker till liv historien om hur den kända tennisspelarens namn under titeln Björn Borg Design Group blev till ett välkänt varumärke.
more →

Bernd Krauss, We Are Continuing BBDG 13.6—29.9 2013
Tensta Konsthall
A flamboyant and homemade tennis boutique, based on the book The Truth - My Years With Björn Borg by Lars Skarke (1993), functions as an introduction to Bernd Krauss’ project We Are Continuing BBDG. In the installation there are a range of used Björn Borg clothes, but no underwear—only the clothes that are no longer in production may be included in the show. The installation brings to life the story of how the famous tennis player’s name, under the title of Björn Borg Design Group, became a well-known brand. more →

Reverberation: A film portrait of Megafonen by Behzad Khosravi Noori and René León Rosales
Tensta Konsthall 13.6–29.9 2013
In the 30 minute long documentary Reverberation (2012), the artist Behzad Khosravi Noori (Teheran/Stockholm) and the ethnologist René León Rosales (Stockholm) follow some of the members of Megafonen on a trip to Gothenburg. Megafonen is an organization that works for social justice and the rehabilitation of the Swedish suburbs. During the trip many questions are asked regarding the processes of segregation and integration in Sweden today. more →

Genklang: ett filmporträtt av Megafonen av Behzad Khosravi Noori och Rene León Rosales
Tensta Konsthall 13.6–29.9 2013
I den trettio minuter långa dokumentären Genklang (2012) följer konstnären Behzad Khosravi Noori (Teheran/Stockholm) och etnologen Rene León Rosales (Stockholm) några av Megafonens medlemmar på en resa till Göteborg. Megafonen a?r en organisation som arbetar för social rättvisa och upprustning av Sveriges förorter. Under resan till Göteborg ställs många frågor om processer för segregation och integration i dagens Sverige. more →

Zak Kyes Working With...
Tensta Konsthall 13.6–29.9 2013
Zak Kyes Working With..., brings together a range of works by graphic designer Zak Kyes, as well as works by several of his collaborators—including architects, artists, writers, curators, editors, and other graphic designers—commissioned specifically for the exhibition. The new works all have a special - structural - role in the making of the exhibition, such as the exhibition display, object captions, exhibition poster, audio guide, workshop, lecture, archive, and publication. This way Kyes and his collaborators explore how graphic design today is a practice that both mediates and is mediated by its allied disciplines.more →

Zak Kyes Working With...
Tensta konsthall 13.6–29.9 2013
Zak Kyes Working With... fo?r samman en rad av den grafiska formgivaren Zak Kyes’ egna verk med arbeten av personer som han samarbetat med. Det handlar om arkitekter, konstna?rer, fo?rfatttare, curatorer, fo?rla?ggare och andra grafiska formgivare som har gjort nya verk specifikt fo?r utsta?llningen. De nya verken har alla haft en sa?rskild – strukturell
- funktion i arbetet info?r utsta?llningen: tex utsta?llningsarkitekturen, verkstexter, utsta?llningsaffisch, audioguide, workshop, fo?rela?sningar, arkiv och katalog. Pa? sa? vis underso?ker Kyes och hans samarbetspartners dagens grafiska formgivning som en praktik som ba?de fo?rmedlar och fo?rmedlas av besla?ktade discipliner.
more →

Undoing Property?
Edited by Marysia Lewandowska, Laurel Ptak
With contributions by Agency, David Berry, Nils Bohlin, Sean Dockray, Rasmus Fleischer, Antonia Hirsch, David Horvitz, Mattin, Open Music Archive, Matteo Pasquinelli, Claire Pentecost, Florian Schneider, Matthew Stadler, Marilyn Strathern, Kuba Szreder and Marina Vishmidt. Preface by Binna Choi, Maria Lind, Emily Pethick. Design by Konst & Teknik.

Undoing Property? examines complex relationships inside art, culture, political economy, immaterial production, and the public realm today. In its pages artists and theorists address aspects of computing, curating, economy, ecology, gentrification, music, publishing, piracy, and much more.

Property shapes all social relations. Its invisible lines force separations and create power relations felt through the unequal distribution of what is otherwise collectively produced value. Over the last few years the precise question of what should be privately owned and public­ly shared in society has animated intense political struggles and social movements around the world. In this shadow the publication’s critical texts, interviews and artistic interventions offer models of practice and interrogate diverse sites, from the body, to the courtroom, to the server, to the museum. The book asks why propertization itself has changed so fundamentally over the last few decades and what might be done to challenge it. The "undoing" of Undoing Property? begins with the recognition that something else is possible.

Published by Sternberg Press and Tensta konsthall, June 2013.
more →

Vad hände med strejkkonsten? Ett konstprojekt av Ingela Johansson (2010-)
Tensta konsthall
14.3–26.5 2013 Utgångspunkten för konstnären Ingela Johanssons projekt är den vilda strejk som utbröt i december 1969 i malmfälten i Norrbotten. strejken spred sig från Kiruna till Svappavaara och Malmberget och efter några dagar hade ca 5000 gruvarbetare lagt ner arbetet. Genom FNL-grupperna, och andra politiska grupperingar kom många kulturarbetare att solidarisera sig med gruvarbetarna, och engagera sig i deras situation. Projektet rymmer olika undersökningar av strejken och de materialiseras på skilda sätt. En del består av visandet av Gruvarbetarnas strejkkonstsamling, en konstsamling som kom till under strejken som stöd till strejkkassan, till vilken cirka åttio konstnärer skänkte verk.more →

What happened with the art of the strike? An art project by Ingela Johansson
Tensta Konsthall
14.3-26.5 2013 The point of departure for this project is the wild strike which broke out in December, 1969 in the iron ore fields in Norrbotten, Sweden. The strike spread and after a few days involved some 5000 miners. Through local political groups, many people working in culture expressed solidarity with the miners and engaged themselves in the situation. Johansson’s project encompasses an exhibition of art that was collected during the strike in support of the strike fund, archival material, a series of photographs and dramatizations based on strike documents.more →

Göra som man vill: Marie-Louise Ekman i sällskap med Sister Corita Kent, Mladen Stilinovic och Martha Wilson
Tensta konsthall
18.10 2012–13.1 2013 Göra som man vill fokuserar på Marie-Louise Ekmans verk från sent 1960-tal till sent 1980-tal och inkluderar på samma gång arbeten från samma period av Sister Corita av Kent, Mladen Stilinovic och Martha Wilson. För första gången i Sverige presenteras nu Ekmans tidiga verk tillsammans med samtida utomsvenska konstnärer vars intressen och arbetssätt är besläktade med hennes.more →

Doing what you want: Marie-Louise Ekman accompanied by Sister Corita Kent, Mladen Stilinovic and Martha Wilson
Tensta Konsthall
18.10 2012 –13.1 2013 Doing what you want focuses on Marie-Louise Ekman’s work from the late-1960s to the late-1980s and also includes work from the same period by Sister Corita of Kent, Mladen Stilinovic and Martha Wilson. For the first time in Sweden, Tensta konsthall will present Ekman’s early work together with contemporary non-Swedish artists with kindred interests and spirits.more →

Katitzis resa genom Sverige
Tensta konsthall
25.10 2012–27.1 2013 Utställningen handlar om Katarina Taikons självbiografiska romanfigur Katitzi som är huvudpersonen i tretton böcker och åtta seriealbum publicerade 1969-1982. Den lyfter fram och diskuterar en unik flickkaraktär, vars romska bakgrund är central i berättelsen, från barn- och ungdomslitteraturens värld. Utställningen består av originalutgåvor av böcker, serietidningar och album samt illustrationer, artiklar, recensioner, TV-inspelningar, fotografi och annat arkivmaterial.more →

Katitzi: A Literary Character Rooted in Reality
Tensta konsthall
9.10–5.12 2013 The exhibition Katitzi - A Literary Character Rooted in Reality, was first shown at Tensta konsthall in 2012 and will now be on view at Gallery8, the contemporary art space of the European Roma Cultural Foundation in Budapest.??The exhibition deals with Katarina Taikon’s (1932-1995) autobiographical figure Katitzi, who is the main character of thirteen books and eight comics published from 1969 to 1982. The exhibition consists of original editions of books, comic books and albums, as well as illustrations by Björn Hedlund, articles, reviews, TV recordings, photography, and other archival materials.more →

Art and Contemporary Critical Practice: Reinventing Institutional Critique
Edited by Gerald Raunig & Gene Ray
"Institutional critique' is best known through the critical practice that developed in the late 1960s and early 1970s by artists who presented radical challenges to the museum and gallery system. Since then it has been pushed in new directions by new generations of artists registering and responding to the global transformations of contemporary life. Interrogating the shifting relations between 'institutions' and 'critique' these essays reflect on the mutual enrichments between critical art practices and social movements and elaborate the conditions for politicized critical practice in the twenty-first century." Published by MayFlyBooks, 2009. Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported.more →

Conceptualismo y Economía
Sofía Hernández Chong Cuy, Lee Lozano, Seth Price, Mario García Torres & Aaron Schuster, Joe Scanlan
"El título es puntual: Conceptualismo y Economía. La publicación reúne proyectos artísticos--en forma de ensayo, propuesta, guión y manifiesto--que tratan sobre la relación del arte conceptual y la economía. Esta pequeña publicación intenta introducir un puñado de obras que hacen una reflexión crítica y creativa de estos temas." Published by Murmur, 2009.more →

A Wikipedia Reader: Critical Point of View
Edited by Geert Lovink & Nathaniel Tkacz
"What values are embedded in Wikipedia's software? On what basis are Wikipedia's claims to neutrality made? How can Wikipedia give voice to those outside the Western tradition of Enlightenment, or even its own administrative hierarchies? Critical Point of View collects original insights on the next generation of wiki-related research, from radical artistic interventions and the significant role of bots to hidden trajectories of encyclopedic knowledge and the politics of agency and exclusion. " Published by Institute of Network Cultures, 2011. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.more →

European Cultural Policies 2015: A Report with Scenarios on the Future of Public Funding for Contemporary Art in Europe
Edited by Maria Lind & Raimund Minichbauer
"It is 2015. Art is almost completely instrumentalised--regardless of whether its financing is private or public. Art services either national or European interests, where it is especially useful in the construction or reinforcement of specific identities. At the same time, art is a desirable commercial product. It is ideal for collecting and it contributes to regional development whilst providing society with new creative employment opportunities. Visiting art museums and centres is a popular, easily digested leisure activity. In 2015 art is also used to stave off undesirable fascistic and nationalistic tendencies in society." Published by IASPIS and EIPCP, 2005. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 & Attribution-NonCommercial- ShareAlike 2.5.more →